Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2009 Π.Κ.: 33/24.6.2009