Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΑ 20/2011 Π.Κ. 12/22-11-2011 - Διαγνωστικά Κέντρα και Οίκους Ευγηρίας όλης της χώρας.

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΔΑ 20/2011 Π.Κ. 12/22-11-2011 - Διαγνωστικά Κέντρα και Οίκους Ευγηρίας όλης της χώρας.

Sat, Feb 12, 2011 12:00 AM

Προς:

1.Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας,

         Αριστοτέλους 27,10433 Αθήνα

2. Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, Αμερικής 12, 106 71 Αθήνα (4ος όροφος), Υπόψη κου Απόστολου Τερζόπουλου

3.Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Βασ. Σοφίας 102, 115 28 Αθήνα

4.Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Βασ. Σοφίας 102, 115 28 Αθήνα

5.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, Ελ. Βενιζέλου 11, 59 100 Βέροια (Μαιευτική Κλινική Αντωνιάδη)

6.Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Αγίου Γεωργίου 1, 181 20 Κορυδαλλός (Κλινική Ιώνιο Θεραπευτήριο)

7.Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, (Κλινική Λυράκου), Κισσάβου 10, 152 33 Βριλήσσια (Υπόψη κ. Αρ. Σιμόπουλου)

8.Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16 και Αμερικής, 106 72 Αθήνα

9.Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Χρυσοστόμου Σμύρνης 120, 18 346 Μοσχάτο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Γεώργιος, Υπόψη κ, Κουβατσέα)

10. Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδας -Δυτικής Μακεδονίας, Ι.Αδάμ 8, 42 100 Τρίκαλα

11.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδας, Ιουστινιανού 28 και Πλάτωνος, 546 31 Θεσσαλονίκη (Υπόψη κ. Γρηγόρη Σαραφιανού)

12.Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας και Νήσων, Ερμού 76, 262 21 Πάτρα (Υπόψη κ. Γρ. Σολωμού)

13.Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, Πανεπιστημίου 56,106 78 Αθήνα

14.Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μιχαλακοπούλου 2, 115 28 Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2011

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας.

1.      Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθ. πρωτ. 795/017Δ/13.10.2011) η Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της Χώρας, μετά την αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή, την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.

2.      Την 21η Οκτωβρίου 2011 αναδείχθηκα με κλήρωση αναπληρωτής Διαιτητής, ενώ τακτικός Διαιτητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Νικολόπουλος. Τελικά ανέλαβα καθήκοντα Διαιτητή στις 31.10.2011, λόγω παραίτησης του τακτικού.

3.  Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, κάλεσα στις 4.11.2011 σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά τη συνάντηση αυτή παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και από την εργοδοτική πλευρά παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις δεν προσήλθαν καίτοι κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. Η Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος δεν βρέθηκε. Όπως δε κατατέθηκε έχει διαλυθεί. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών διατύπωσαν προφορικά τις απόψεις τους. Η εργατική πλευρά επέμεινε στην αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης, περί μηδενικών αυξήσεων. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, πλην της εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση της εργατικής πλευράς, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση και τα οικονομικά προβλήματα που προκαλούνται από την καθυστέρηση καταβολής από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλειών, πρότειναν να μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων κατά ποσοστό 20%. Μετά από πρόταση του Διαιτητή, συμφωνήθηκε αναβολή της συζήτησης για την 10.11.2011, με σκοπό να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις , ώστε να δοθεί η δυνατότητα να υπογραφεί ΣΣΕ. Στη νέα συνάντηση στις 10.11.2011, τα μέρη επέμειναν στις απόψεις τους και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Η εργοδοτική πλευρά κατέθεσε υπόμνημα με το οποίο ζήτησε να περιοριστεί η Δ.Α. στον καθορισμό βασικού μισθού και να απόσχει από τη διατύπωση οποιουδήποτε όρου ώστε να ρυθμιστούν με συλλογική διαπραγμάτευση και τη σύναψη ΣΣΕ. Ακόμα πρότειναν καθιέρωση 8ωρου - 40ωρου για όλους τους εργαζόμενους χορήγηση αδειών όπως ορίζει ο νόμος και επιδόματα και προσαυξήσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

4. Αφού έλαβα υπόψη μου:

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις πρακτικά μεσολάβησης, έγγραφα και υπομνήματα που υποβλήθηκαν στη φάση της μεσολάβησης από τα μέρη κ.λ.π.).

β. Την από 19.1.2010 εξώδικη δήλωση, καταγγελία και πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες εργοδοτικές οργανώσεις, για διαπραγμάτευση, προκειμένου να υπογραφεί σ.σ.ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, οίκους ευγηρίας όλης της Χώρας, για το έτος 2010, στην οποία (εξώδικη καταγγελία - πρόσκληση) επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύμβασης.

γ. Την από 11.2.2011 αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον ΟΜΕΔ.

δ. Την από 29.09.2011 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Θεόδωρου Κουτρούκη, για την παρούσα συλλογική διαφορά, την οποία αποδέχθηκε η εργατική πλευρά.

ε. Την από 13.10.2011 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων για την προσφυγή στη διαιτησία.

ζ. Τα αιτήματα και τις προτάσεις της εργοδοτικής πλευράς όπως διατυπώθηκαν στα έγγραφα και στα υπομνήματα που περιέχονται στο φάκελο της μεσολάβησης του ΟΜΕΔ.

η. Τις θέσεις των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς, όπως αναπτύχθηκαν κυρίως στη διαδικασία της μεσολάβησης τα σχετικά υπομνήματα και τα οικονομικά στοιχεία που κατέθεσαν.


θ. Τις προηγούμενες ρυθμίσεις στον κλάδο και ειδικότερα τις: α) ΔΑ 36/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας β) την από 5.7.2009 ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας για το έτος 2009 και γ) την από 22.6.2009 ΣΣΕ που αφορά στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές νευροψυχιατρικές κλινικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας

ι. Το άρθρο 51 του ν. 3871/2010, σε συνδυασμό με την από 15.7.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ- Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010), με την οποία δεν προβλέπονται αυξήσεις για το έτος 2010. Προβλέπονται όμως αυξήσεις από 1.7.2011 και από 1.7.2012 σε ποσοστό ίσο με το μέσο ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα . Θεσπίζεται, επίσης η χορήγηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, ώστε να αποκλεισθεί η μείωση των τακτικών ετησίων αποδοχών των εργαζομένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2009.

ια. Τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 ν. 1876/90 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η απόφαση της Διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επόμενη της υποβολής της αίτησης για Μεσολάβηση.

ιβ. Το γεγονός ότι από την καταγγελία των αμέσως προηγούμενων ρυθμίσεων (19.1.2010), παρήλθε χρονικό διάστημα 21 μηνών, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή των όρων που ίσχυαν, με αναδρομική, από τη λήξη των προηγούμενων ρυθμίσεων, ισχύ, θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση στον κλάδο με σοβαρές συνέπειες και στις δύο πλευρές.

ιγ. Το γεγονός ότι η διατήρηση με τη δ.α. των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται, δεν συνιστά υπέρβαση της κατά το άρθρο 16 παρ.3 του ν.3899/2010 εξουσίας του διαιτητή. Με τη διατήρηση στη νέα δ.α. των διατάξεων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (σ.σ.ε. ή δ.α.), οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες δεν επέρχεται ρύθμιση αλλά επιβεβαίωση της ισχύος των προϋφισταμένων διατάξεων, οι οποίες δεν θίγονται. Αντίθετα εάν η δ.α δεν προβλέψει διατήρηση των προηγούμενων όρων, θα υπάρξει οιονεί ρύθμιση και σε θέματα πέραν του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου, προς το χειρότερο, αφού ουσιαστικά δεν θα ισχύουν στο μέλλον.

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν η απόφαση μου έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο ισχύος του κεφαλαίου Α' υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).

Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των αναφερομένων στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α' εργαζομένων όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.5.2010 με βάση την από 22-6-2009 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 39/13-7-2009) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο ισχύος του Κεφαλαίου Β' υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό).

Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των αναφερομένων στο άρθρο 1 εργαζομένων του Κεφαλαίου Β' όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.5.2010 με βάση την από 5-7-2009 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 40/13-7-2009) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 1: Πεδίο ισχύος

Στο πεδίο ισχύος του Κεφαλαίου Γ' αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).

 

Άρθρο 2: Βασικοί Μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των αναφερομένων στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Γ' εργαζομένων όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.5.2010 με βάση την ΔΑ 36/2009 {Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 22/2-10-2009) διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στα κεφάλαια Α, Β και Γ της παρούσας εφαρμόζονται κα; τα άρθρα 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2010, 2011, 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν, Ασφάλισης 14/16.7.2010) συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής.

Άρθρο 2

 ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τα λοιπά για τους εργαζόμενους που υπάγονται στα κεφάλαια Α, Β και Γ της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που τους αφορούσαν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 3

Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ.Α., κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ, δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 12 Φεβρουαρίου 2011.

 

Ημερομηνία Κατάθεσης: 11 Νοεμβρίου 2011

 

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ