Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ.Α. 3/2016 ΤΡΙΜ. (Π.Κ. 3/28-3-2016) Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μέλη της ΟΣΝΙΕ, που Εργάζονται σε Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΚ για τα Έτη 2015- 2016.

ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δ.Α. 3/2016 ΤΡΙΜ. (Π.Κ. 3/28-3-2016) Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μέλη της ΟΣΝΙΕ, που Εργάζονται σε Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΚ για τα Έτη 2015- 2016.

Mon, Mar 28, 2016 12:00 AM Δ.Α. 3/2016 ΤΡΙΜ. (Π.Κ. 3/28-3-2016)
Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μέλη της ΟΣΝΙΕ, που Εργάζονται σε Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΚ για τα Έτη 2015- 2016.

Δ.Α. 3/2016 ΤΡΙΜ. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μέλη της ΟΣΝΙΕ, που Εργάζονται σε Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΚ για τα Έτη 2015- 2016

(Π.Κ. 3/28-3-2016)

Δείτε τη συννημένη Δ.Α.