Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Σ.Σ.Ε. (9.10.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας - (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 13/25.10.2017)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Σ.Σ.Ε. (9.10.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας - (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 13/25.10.2017)

Wed, May 10, 2017 12:00 AM Σ.Σ.Ε. (9.10.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 13/25.10.2017)

δείτε τα συννημένα αρχεία που περιέχουν το κείμενο ρύθμισης, την κωδικοποίηση και τους πίνακες αποδοχών
( πηγή ΟΜΕΔ )