ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/10.6.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Όρων Αμοιβής και Εργασίας Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/10.6.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Όρων Αμοιβής και Εργασίας Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου

ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 10/10.6.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Όρων Αμοιβής και Εργασίας Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου

Thu, Mar 28, 2019 12:00 AM Υπεγράφη την 28η Μαρτίου 2019, στη Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Εθνικού Θεάτρου Ν.Π.Ι.Δ. εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου"

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 10/10.6.2019

Για το κείμενο δείτε το συνημμένο αρχείο.