Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 14/2021 - 24.5.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ
Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 14/2021 - 24.5.2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

Mon, May 24, 2021 12:00 AM Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 14/2021 (9/6/2021)

Υπεγράφη την 24η Μαΐου 2021, στη Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ),

γ) της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), και

δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας"

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 14/9.6.2021 - Κηρύχθηκε υποχρεωτική με την απόφαση 59438/22.6.2022.

Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο

Βλέπε και τη συνημμένη Π.Κ. 18/29-07-2022 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟ 24 Μαΐου 2021 ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021 - 2023»"