Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 6/2016 Δ.Α. 647/13.7.2016 Όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 6/2016 Δ.Α. 647/13.7.2016 Όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας

Wed, Jul 13, 2016 12:00 AM
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 6/2016 Δ.Α. 647/13.7.2016 Όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας
 
τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών ορίζονται από 01.01.2016 σύμφωνα με το συννημένο αρχείο.