Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) - Δ.Α. 16/2009

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) - Δ.Α. 16/2009

Mon, Jun 22, 2009 12:00 AM

Σήμερα στις 22.6.2009, ο Ιωάννης Ληξιουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας μεταξύ της συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων» (ΠΟΕΕΥΤΕ) και των εργοδοτικών Οργανώσεων με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας» (ΓΣΕΒΕΕ), «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων» (ΠΟΕΣΣΕ), «Ομοσπονδία Επαγγελματιών - Ζαχαροπλαστών Ελλάδος» (ΟΕΖΕ) και «Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος» (ΟΚΕ).
[...]

Αποφασίζει ως εξής:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στο λοιπό προσωπικό των ειδικοτήτων μαρκαδόρος κ.λπ. του Κεφαλαίου Α’ - Καταστήματα, περ. i, εντάσσεται και ο ταμίας, για τον οποίο εφαρμόζονται και όλες οι διατάξεις της παρούσας και των προηγούμενων όμοιων αυτής, που αφορούν τους εργαζόμενους των ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσεται.
Ειδικότερα υπάγεται:
Περ. i: To προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
Περ. ii: Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φαστ-φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, παμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3%.
Με βάση τα παραπάνω, οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγόμενων στη Δ.Α. αυτή εργαζομένων διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής:

Ειδικότητες

Από 1.1.2009

Από 1.7.2009

Κεφάλαιο Α’: Καταστήματα περ. i, άρθρου 1

   

Προσωπικό κουζίνας

   

Αρχιμάγειρας
Ελεύθερη συμφωνία, μη δυνάμενου του μισθού να είναι κατώτερου του μισθού μάγειρα Α’, αυξημένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των

1.152,54

1.187,12

Μάγειρας Α’

903,80

930,92

Μάγειρας Β’

837,92

863,05

Μάγειρας Γ’

835,66

860,73

Μπουφετζής Α’

833,39

858,40

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, μαχαιροπηρουνάς

817,80

842,33

Τηγανιέρης, ντονερτζής - ψητάς, πατσατζής

817,80

842,33

Λοιπό προσωπικό

   

Μπάρμαν

910,20

937,51

Βοηθός μπάρμαν

819,98

844,58

Μαρκαδόρος, ταμίας, αποθηκάριος, μπυραριέρης

823,82

848,54

Ταμπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών

833,52

858,52

Βοηθός μπυραριέρη

819,97

844,57

Μπαγκιέρης

823,83

848,54

Κάπελας - ποτηριέρης

819,97

844,57

Κεφάλαιο Β’: Καταστήματα περ. ii, άρθρου 1

   

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φαστ-φουντ και συναφών καταστημάτων

821,13

845,76

Ταμπής, μαρκαδόρος, ταμίας, ψήστης, τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουματζής

805,73

829,90

Βοηθητικό προσωπικό

   

Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών
Κάτω των 18 ετών, μισθός σύμφωνα με τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., σε συνδυασμό με τον Ν.1837/1989 (απόφαση 34/1991 του ΠΔΔΔ Αθηνών)

804,73

828,87

Σερβιτόρος (Συμβολικός μισθός)

179,55

184,94

Μπάρμαν

913,01

940,40

Μπυραριέρης

807,69

831,92

Βοηθοί των ανωτέρω

802,91

826,99

Άρθρο 3

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους, όπως οικίες κ.λπ., που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 79,02 ευρώ και 81,39 ευρώ από 1.7.2009, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 59,24 ευρώ και 61,01 ευρώ από 1.7.2009.
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), θα αμείβονται, κατ’ επιλογή των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν από την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσης, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2294/1994 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 1.1.2009 σε 79,02 ευρώ και από 1.7.2009 σε 81,39 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2009 σε 59,24 ευρώ και από 1.7.2009 σε 61,01 ευρώ.

Άρθρο 4

Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περ. i του άρθρου 1 διαμορφώνεται από 1.1.2009 σε 6,31 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2009 σε 6,50 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς, προκειμένου να υπολογιστούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.

Άρθρο 5

Οι διανομείς οι υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπλήρωσης τριών (3) τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγόμενων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής:

Προϋπηρεσία

1.1.2009

1.7.2009

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία

805,75

829,92

Με μία (1) τριετία

886,33

912,92

Με δύο (2) τριετίες

966,90

995,19

Με τρεις (3) τριετίες

1.047,49

1.078,91

ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία

886,33

912,92

Με μία (1) τριετία

966,90

995,91

Με δύο (2) τριετίες

1.047,49

1.078,91

Με τρεις (3) τριετίες

1.128,01

1.161,90

Άρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολούμενων

Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο, αποτελεί γραπτή ειδοποίηση - δήλωσή του προς τον εργοδότη είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι την 20ή Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας Οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιαστεί από τις παραμονές του Πάσχα.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από την 1η Ιουνίου και για τις περιοχές Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας από την 25η Μαΐου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η πρόσληψη και τα από αυτή απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζόμενου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

Άρθρο 7

1. Ως προς τους λοιπούς όρους, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 1.7.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 72/22.7.2008) και των υπόλοιπων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.