Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 9/16.2.2007

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 9/16.2.2007

Tue, Feb 13, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα 13.2.2007, οι υπογράφοντες, αφενός: Δημήτριος Αρμενάκης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Δημήτριος Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ), Απόστολος Αλεξάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), Θεόδωρος Βάρδας, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και αφετέρου: Μεταξία Στεκουλέα, πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (OIYE), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Α. Η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
α) εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης,
β) super market και καταστήματα τροφίμων,
γ) καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων,
δ) καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές. (Στο προσωπικό πώλησης των super market περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών - αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.).
2. Γραμματείς προϊσταμένων.
3. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
4. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
5. Καθαριστές - καθαρίστριες.
6. Φύλακες - νυχτοφύλακες - θυρωροί.
7. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Επίσης, στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εντάσσονται οι ειδικότητες:
1. Εργατοτεχνίτες, με τους όρους που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε.
2. Διακοσμητές-τριες, με τους όρους της Δ.Α.21/1996.
3. Ηλεκτρονικοί - τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης), με τους όρους της συλλογικής ρύθμισης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έτους 2006 και των προγενέστερων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. αυτής.
Γ. Αυτή η Σ.Σ.Ε. ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).
Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.

Άρθρο 2
Αργία Καθαράς Δευτέρας

Το άρθρο 5 της από 7.9.2006 Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ.: 117/25.9.2006) επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Θεσμοθετείται δια της παρούσας Σ.Σ.Ε. η Καθαρά Δευτέρα ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις super market, με εξαίρεση τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων super market που βρίσκονται σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 7.000 κατοίκων, όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική. Στην περίπτωση της ανωτέρω προαιρετικής αργίας, εφόσον απασχοληθούν οι εργαζόμενοι, θα πληρωθούν με προσαύξηση 75%.»

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και Δ.Α.), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.