Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 16/1-7-2021 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 16/1-7-2021 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2021

Wed, Jun 23, 2021 12:00 AM Υπεγράφη την 23η Ιουνίου 2021, στη Αθήνα, μεταξύ:

α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

γ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

δ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

ε) του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), και

στ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2021"

Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 16/1.7.2021

Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο