Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Διαιτητική Απόφαση 2/2015 (ΕΦΕΤΕΙΟΥ) (Π.Κ. 4/30.04.2015) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Διαιτητική Απόφαση 2/2015 (ΕΦΕΤΕΙΟΥ) (Π.Κ. 4/30.04.2015) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Mon, Feb 9, 2015 12:00 AM

ΔΑ 2/2015 (Κατ’ έφεσιν) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων (ΠΕΕΕΓΒΚΠΑ».

(Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 3/7.4.2015)

 

 

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

(του άρθρου 16 Α του ν.1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7) στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση: α) Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Δημήτρης Βερβεσός, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Θεόδωρος Κουτρούκης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 724/18.12.2014 εφέσεως κατά της υπ' αριθμ. 3/2014 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων (ΠΕΕΕΓΒΚΠΑ)», με ακρόαση του εκκαλούντος «Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» (ΠΑΣΙΔΙΚ), της εφεσίβλητης «Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος» (ΟΣΝΙΕ), καθώς και των α) «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας» (ΠΟΣΙΠΥ) και β) «Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων (ΠΕΕΕΓΒΚΠΑ)».

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο εκκαλών Σύνδεσμος (ΠΑΣΙΔΙΚ) και η εφεσίβλητη Ομοσπονδία (ΟΣΝΙΕ), εκπροσωπούμενοι ο μεν πρώτος από τον Ευάγγελο Κατσίκη, Αντιπρόεδρο Β' και την πληρεξουσία δικηγόρο Σπυριδούλα Κουμπαρούλη, η δε εφεσίβλητη από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Πρόεδρο, Γεώργιο Υφαντή, Γενικό Γραμματέα και την πληρεξουσία δικηγόρο Χρυσάνθη Υφαντή. Παρέστησαν, επίσης, η ΠΟΣΙΠΥ και η ΠΕΕΕΓΒΚΠΑ, εκπροσωπούμενες η μεν πρώτη από τον Σπυρίδωνα Κραμποβίτη, Αντιπρόεδρο Β', η δε δεύτερη από την Μαρία Παπακωνσταντίνου, Γενική Γραμματέα. Οι εκπρόσωποι όλων των παραστάντων εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2015 για την κατάθεση υπομνημάτων και χορήγησαν στην Επιτροπή, για την έκδοση της αποφάσεώς της, προθεσμία μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015, την οποία ακολούθως παρέτειναν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015.

Μετά την κατάθεση των υπομνημάτων η Επιτροπή διασκέφτηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής :

Α. Η εκκαλουμένη υπ' αριθμ. 3/2014 Διαιτητική Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη  των 1) Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ)» προσεβλήθη παραδεκτώς με έφεση μόνον από τον ΠΑΣΙΔΙΚ. Συνεπώς, οι απόψεις των ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ εξετάζονται μόνο προς υποστήριξη της εφέσεως του ΠΑΣΙΔΙΚ και εντός του πλαισίου του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της.

Β. Με την κρινόμενη έφεση ο εκκαλών Σύνδεσμος επαναφέρει, εν πρώτοις, την ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση, υποβληθείσα πρότασή του για χορήγηση σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αποδοχών που περιορίζονται σε μηνιαίο μισθό και δεν προσαυξάνονται με επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, σπουδών, τέκνων και ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας. Ο μηνιαίος μισθός θα έπρεπε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος, να ορισθεί σε 591,86 ευρώ (μικτά) για όλους τους ήδη εργαζομένους και σε 586,08 ευρώ (μικτά) για όσους θα προσληφθούν στο μέλλον, διότι: α) στο ύψος αυτό διαμορφώθηκε με ατομικές συμβάσεις εργασίας μετά τη λήξη της ισχύος της Διαιτητικής Απόφασης (ΔΑ) 20/2011 και β) η εργοδοσία δεν δύναται να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε αύξηση κατά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει ο κλάδος. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, εάν έχει την έννοια ότι η εκκαλουμένη δεν είχε νομική δυνατότητα να διαμορφώσει τις αποδοχές των εργαζομένων κατά τρόπο αποκλίνοντα των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Ο ίδιος δε λόγος πρέπει να απορριφθεί και ως ουσία αβάσιμος, διότι σε χρονική περίοδο έλλειψης συλλογικών ρυθμίσεων (και μάλιστα υπό τις δεδομένες, κοινώς γνωστές, συνθήκες αυξημένης ανεργίας) οι εργοδότες ευρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση έναντι των εργαζομένων κατά τη σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας και, κατά συνέπεια, οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ ασθενές στοιχείο για την ανατροπή της ουσιαοτικής κρίσεως της εκκαλουμένης, η οποία αιτιολογημένα απέρριψε τη συγκεκριμένη πρόταση της εργοδοσίας με αναφορά σε νόμιμα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως είναι, κυρίως, έκθεση του Ιουλίου 2014 της ICAP για τις «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», περί της οποίας βλ. επόμενη σκέψη). Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην εκκαλουμένη και επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, αν και ζητήθηκε εκ μέρους της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «...η προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων (αριθμός & ποσοστό επί του  συνόλου  των  εργαζομένων  οι  οποίοι  απασχολούνται  στον  κλάδο  με ατομικές συμβάσεις εργασίας έστω ΚΑΙ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα τους...) αυτά δεν προσκομίσθηκαν ως μη διαθέσιμα».

Γ. Περαιτέρω, προβάλλεται με την έφεση ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας, αν και έλαβε υπ' όψιν για την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως το μέτρο που θεσπίσθηκε με το άρθρο 100 παρ. 1 και 5 του ν. 4172/2013 και τις σχετικές, κατ' εξουσιοδότησιν του νομοθέτη, εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις [μείωση των αμοιβών των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, μέσω claw - back και rebate, σε συνολικό ετήσιο ύψος που δεν υπερβαίνει σχετικό κονδύλιο του ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.], εν τούτοις δεν προέβη σε ουσιαστικώς ορθή στάθμιση του μέτρου τούτου και, τελικώς, αποφάσισε πολύ μικρή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων σε σχέοη με τη ΔΑ 20 / 2011, η οποία είχε διατηρήσει αμετάβλητες τις αποδοχές που είχαν συμφωνηθεί με την από 5.7.2009 ΣΣΕ. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός, διότι η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, στην οποία προέβη η εκκαλουμένη, αν και δεν είναι ασήμαντη, πάντως δεν είναι αντίστοιχη με τις ιδιαιτέρα δυσμενείς συνθήκες που πράγματι αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της θέσπισης αυτού του νέου μέτρου [το οποίο, κατά την πρόβλεψη του νομοθέτη, θα διατηρηθεί μέχρι τις 31.12.2015]. Συγκεκριμένα, σε έκθεση του Ιουλίου 2014 της ICAP για τις «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», στην οποία αναφέρεται η εκκαλουμένη, εκτιμάται ότι το μέτρο των claw - back και rebate επιφέρει στην αγορά των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων μείωση κύκλου εργασιών κατά -17%, προβλήματα ρευστότητας και, γενικότερα, επιδεινώνει τις αρνητικές προοπτικές του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις κατατάσσονται στη ζώνη «Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου», δραματικότερα σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης για μείωση των σχετικών με την υγεία κρατικών δαπανών (όπου, βεβαίως, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την κάλυψη των υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ από ιδιώτες - παρόχους των υπηρεσιών αυτών). Συνεπώς, κατά την ουσιαστική κρίση της Επιτροπής, η οποία εκφέρεται ύστερα από επανεκτίμηση των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών του κλάδου, πρέπει να μεταρρυθμισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και να μειωθεί ο προβλεπόμενος στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 αυτής μικτός βασικός μισθός, κατά ειδικότητα, ως εξής : «Λογιστές 720,00 ευρώ. Βοηθοί Λογιστών 660,00 ευρώ, Υπάλληλοι Γραφείων και Διαιτολόγοι 680,00 ευρώ. Υπομηχανικοί 700,00 ευρώ, Ηλεκτρονικοί Μέσων Σχολών 650,00 ευρώ, Ηλεκτρονικοί Ανωτέρων Σχολών 700,00 ευρώ, Συντηρητές Ιατρικών Μηχανημάτων 890,00 ευρώ, Φυσικοθεραπευτές 685,00 ευρώ, Χειριστές Αξονικών - Μαγνητικών Τομογράφων 675,00 ευρώ, Χειριστές Ακτινοθεραπευτικών - Ακτινολογικών Μηχανημάτων 625,00 ευρώ, Παρασκευαστές και Βοηθοί Εργαστηρίων 670,00 ευρώ, Παρασκευαστές και Βοηθοί Τμημάτων Βιοχημείας και Ιστοχημείας Παθολογοανατομικών Ιατρικών Εργαστηρίων 616 ευρώ, Βιοχημικοί, Βιολόγοι και Κλινικοί Χημικοί 780,00 ευρώ, θυρωροί. Κλητήρες, Φύλακες και Νυχτοφύλακες 616,00 ευρώ, Υδραυλικοί, Τεχνίτες και Εργαζόμενοι σε καλοριφέρ 770,00 ευρώ, Ξυλουργοί, Οικοδόμοι, Ελαιοχρωματιστές κ.λπ. 750,00 ευρώ». Ο προβλεπόμενος στον ίδιο Πίνακα βασικός μισθός των λοιπών ειδικοτήτων (Ιατρικού Προσωπικού, Νοσηλευτικού Προσωπικού, Οδηγών Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων, Καθαριστριών και Αποστειρωτών) δεν πρέπει να μειωθεί, διότι κρίνεται ότι έχει προσδιορισθεί σε εύλογο ύψος.

Γ. Προβάλλεται σε σχέση με τα επιδόματα, των οποίων τη χορήγηση προβλέπει η εκκαλουμένη: α) ότι το επίδομα πολυετίας «...θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην πολυετή απασχόληση των εργαζομένων του κλάδου», β) ότι το επίδομα τέκνων είναι κοινωνικό και «...μη συνυφασμένο άμεσα με την παροχή εργασίας», γ) ότι δεν δικαιολογείται η παροχή επιδόματος σπουδών στους υπαλλήλους γραφείου και δ) ότι η παροχή επιδόματος ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας «...δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες εργασίας», διότι «...η τεχνολογική εξέλιξη των μηχανημάτων... έχει ως συνέπεια τον εκμηδενισμό τόσο της επιβάρυνσης του ανθρώπινου οργανισμού από βλαβερές ουσίες και ακτινοβολίες όσο και του κινδύνου βλάβης της υγείας των εργαζομένων». Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ως προς τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων και ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας, των οποίων η χορήγηση είχε κατά το παρελθόν συμφωνηθεί μεταξύ του εκκαλούντος και της εφεσίβλητης με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διατηρηθεί με την ΔΑ 20/2011. Ο ίδιος δε λόγος πρέπει να απορριφθεί και ως προς το επίδομα σπουδών ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη εκδοχή, διότι σύμφωνα με την εκκαλουμένη αυτό το επίδομα δεν χορηγείται ανεξαρτήτως αντικειμένου απασχόλησης, όπως υπολαμβάνει ο εκκαλών Σύνδεσμος, αλλά «... εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο της απασχόλησης εκάστου εργαζομένου όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού». Τέλος, ο λόγος κρίνεται αβάσιμος και κατά το μέρος του, με το οποίο ζητείται επικουρικώς μείωση του ύψους των ως άνω τεσσάρων επιδομάτων, διότι η εκκαλουμένη έχει ήδη προβεί σε εύλογη μείωση του συνόλου των προερχομένων από επιδόματα αποδοχών σε σχέση με τη ΔΑ 20/2011.

Δ. Προβάλλεται ότι η θέσπιση αργιών κατά τις ημέρες της Μεγάλης Παρασκευής και του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση της εκκαλουμενης, δεν ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό αντικείμενο του κλάδου που συνίσταται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και αυξάνει το εργασιακό κόστος αναιτιολόγητα, υπερβολικά και δυσανάλογα. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι οι υπηρεσίες του κλάδου είναι εργαστηριακής φύσεως και, πάντως, η σχετική αύξηση του εργασιακού κόστους δεν κρίνεται ουσιώδης.

Ε. Τέλος, αορίστως και αβασίμως προβάλλεται ότι αντιβαίνει «... στον νόμο 1876/1990 και συγκεκριμένα στην αρχή της τάξεως (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) των ΣΣΕ ...» το άρθρο 4 της εκκαλουμένης, το οποίο ορίζει ότι από τις διατάξεις της δεν θίγονται ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και επιχειρησιακή συνήθεια.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την εκκαλουμένη υπ' αριθμ. 3/2014 Διαιτητική Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρος μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), 2) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) και 3) Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας (ΠΕΕΓΕΔΜΚΠΑ)», ως προς τον προβλεπόμενο, στον Πίνακα 1 του άρθρου 2, μικτό βασικό μισθό ορισμένων ειδικοτήτων, ως εξής: «Λογιστές 720,00 ευρώ, Βοηθοί Λογιστών 660,00 ευρώ, Υπάλληλοι Γραφείων και Διαιτολόγοι 680,00 ευρώ, Υπομηχανικοί 700,00 ευρώ, Ηλεκτρονικοί Μέσων Σχολών 650,00 ευρώ, Ηλεκτρονικοί Ανωτέρων Σχολών 700,00 ευρώ, Συντηρητές Ιατρικών Μηχανημάτων 890,00 ευρώ, φυσικοθεραπευτές 685,00 ευρώ, Χειριστές Αξονικών - Μαγνητικών Τομογράφων 675,00 ευρώ, Χειριστές Ακτινοθεραπευτικών - Ακτινολογικών Μηχανημάτων 625,00 ευρώ, Παρασκευαστές και Βοηθοί Εργαστηρίων 670,00 ευρώ, Παρασκευαστές και Βοηθοί Τμημάτων Βιοχημείας και Ιστοχημείας Παθολογοανατομιών Ιατρικών Εργαστηρίων 616 ευρώ, Βιοχημικοί, Βιολόγοι και Κλινικοί Χημικοί 780,00 ευρώ, Θυρωροί, Κλητήρες, Φύλακες και Νυχτοφύλακες 616,00 ευρώ, Υδραυλικοί, Τεχνίτες και Εργαζόμενοι σε καλοριφέρ 770,00 ευρώ, Ξυλουργοί, Οικοδόμοι, Ελαιοχρωματιστές κ.λπ. 750,00 ευρώ». Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 26 Μαρτίου 2015.