Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2008-2009 Π.Κ.: 91/28.7.2008

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΣΕ των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας ολόκληρης της χώρας 2008-2009 Π.Κ.: 91/28.7.2008

Fri, Jul 25, 2008 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα, 25.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και αφετέρου Χ. Παπαχρήστου, πρόεδρος και Α. Καλιώρης, γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών βιομηχανίας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των επιστημόνων χημικών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ? ολόκληρη τη χώρα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Συνεπώς οι μισθοί για το 2008 καθορίζονται ως εξής:

 

Από 1.1.2008

Από 1.9.2008

Πρόσληψη

1.191 ευρώ

1.233 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 1 έτους

1.239 ευρώ

1.282 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών

1.288 ευρώ

1.333 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 5 ετών

1.335 ευρώ

1.381 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 7 ετών

1.363 ευρώ

1.411 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 9 ετών

1.397 ευρώ

1.446 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 11 ετών

1.433 ευρώ

1.484 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 13 ετών

1.467 ευρώ

1.518 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 15 ετών

1.495 ευρώ

1.547 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 17 ετών

1.529 ευρώ

1.583 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 19 ετών

1.557 ευρώ

1.611 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών

1.598 ευρώ

1.654 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 23 ετών

1.632 ευρώ

1.689 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών

1.660 ευρώ

1.718 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών

1.695 ευρώ

1.755 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 29 ετών

1.731 ευρώ

1.791 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 31 ετών

1.757 ευρώ

1.819 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 33 ετών

1.784 ευρώ

1.847 ευρώ

Μετά τη συμπλήρωση 35 ετών

1.820 ευρώ

1.883 ευρώ

Για το 2009 οι βασικοί μισθοί αυξάνονται κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο (2) δόσεις, δηλαδή την 1.1.2009 σε ποσοστό 3% στους μισθούς όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 και την 1.9.2009 σε ποσοστό 3% στους μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009.
2. Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του χημικού σε οποιονδήποτε εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και ως ελεύθερου επαγγελματία χημικού, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την Ένωση Ελλήνων Χημικών ή το ΤΕΕ, καθώς και από στοιχεία δήλωσης φόρου εισοδήματος και του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας χημικού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του χημικού.
3. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή PHD ή άλλων ισότιμων) αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο (2) ή τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα.
4. Σε όλους τους επιστήμονες χημικούς άνδρες ή γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς που καθορίζει αυτή η σύμβαση. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται και στους διαζευγμένους/ες ή χήρους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες χημικούς που έχουν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα των παιδιών.
5. Οι βασικοί μισθοί που καθορίζει αυτή η σύμβαση προσαυξάνονται με επίδομα τέκνων που χορηγείται σε όλους τους επιστήμονες χημικούς άνδρες και γυναίκες σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, εφόσον είναι κάτω των 20 ετών και δεν εργάζονται ή μέχρι 26 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, μόνο ο ένας από αυτούς δικαιούται το επίδομα τέκνων. Με σχετική δήλωσή τους θα καθορίζουν ποιος από τους δύο θα το εισπράττει. Το επίδομα αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας επιτροπής ΙΚΑ.
6. Στους επιστήμονες χημικούς χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας ως εξής:
α) Στους προϊστάμενους τμημάτων παραγωγής, έρευνας, χημικού εργαστηρίου, κατεργασίας αποβλήτων, προμηθειών, μελετών και προγραμματισμού προμηθειών και πωλήσεων μάρκετινγκ, καθώς και στους υπεύθυνους ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, σε ποσοστό 19% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χημικούς που ορίζονται τεχνικοί ασφαλείας των επιχειρήσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 19% εφόσον εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται μ? αυτή την ιδιότητα συμπληρωματικά των κυρίων καθηκόντων. Στην περίπτωση που στην επιχείρηση απασχολείται ένας μόνο επιστήμονας χημικός και είναι ο μοναδικός τεχνικός επιστήμονας, τότε ο χημικός δικαιούται επιδόματος υπευθυνότητας 5% πλέον αυτού που τυχόν δικαιούνται από άλλη αιτία που περιγράφεται σ? αυτό το άρθρο και πάντως όχι ανώτερο συνολικά του 24%, υπολογιζόμενο πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
β) Στους προϊστάμενους όλων των τμημάτων παραγωγής ή ολόκληρου του εργοστασίου ή του καταστήματος της επιχείρησης σε ποσοστό 25%.
γ) Σύμφωνα με τον νόμο ή με απόφαση της επιχείρησης, οριζόμενος υπεύθυνος επιστήμονας χημικός δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 21% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
δ) Ο εκάστοτε οριζόμενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης απογευματινής ή νυκτερινής επιστήμονας χημικός, δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση επικάλυψης καθηκόντων που αναφέρονται στις παρ. α, β, γ, δ ανωτέρω, χορηγείται ένα και μόνο επίδομα και που θα είναι υψηλότερο απ? αυτά.
7. Επιστήμονες χημικοί απασχολούμενοι σε οποιοδήποτε τμήμα επιχείρησης όπου στο προσωπικό χορηγείται με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. ή με άλλες διατάξεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό που το λαμβάνουν οι μισθωτοί του ίδιου τμήματος και οπωσδήποτε σε ποσοστό 13% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Ειδικά επιστήμονες χημικοί που απασχολούνται στα χημικά εργαστήρια δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 14% πάνω στα κατώτατα όρια των βασικών μισθών, ανεξάρτητα αν το παίρνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Το ανθυγιεινό επίδομα αυτής της παραγράφου χορηγείται σε υψηλότερο ποσοστό εφόσον στον ίδιο χώρο του εργαστηρίου χορηγείται τέτοιο σε άλλους επιστήμονες με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις, συμψηφίζεται δε με κάθε επίδομα καταβαλλόμενο για την ίδια αιτία.
8. Χημικοί που υπηρετούν ή είναι ενταγμένοι σε θέσεις που προβλέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς, δικαιούνται τους βασικούς μισθούς μαζί με κάθε είδους προσαυξήσεις και επιδόματα που προβλέπουν κάθε φορά αυτοί οι κανονισμοί ή οργανισμοί, το σύνολο των οποίων εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Οπωσδήποτε οι προσαυξήσεις ή τα επιδόματα που τυχόν προβλέπονται από αυτούς τους κανονισμούς ή οργανισμούς χορηγούνται μόνο πάνω στους βασικούς μισθούς που αυτοί προβλέπουν.
9. Στους χημικούς - πωλητές καθώς και αυτούς που ασχολούνται με την ιατρική ενημέρωση και οι οποίοι απασχολούνται με εισπράξεις χρημάτων ή πληρωμές ή αποδόσεις λογαριασμών, χορηγείται επίδομα λαθών σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
10. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 12% συνολικά στους χημικούς που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι την χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
11. Καθιερώνεται για τους επιστήμονες χημικούς σύμφωνα με την υπ? αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών η εβδομάδα των πέντε (5) ημερών, 8ώρου ημερήσιας απασχόλησης και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Κάθε απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως θα αμείβεται σύμφωνα με ό,τι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.
12. Οι χημικοί δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ? έτος έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες. Σ? αυτή τη βάση καθορίζεται κάθε οφειλόμενη απ? αυτήν την αιτία παροχή.
Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή δέκα (10) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, οι χημικοί δικαιούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον της νόμιμης, έτσι ώστε το σύνολο της ετήσιας άδειας φτάνει συνολικά τις εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες γι? αυτούς που απασχολούνται σε πενθήμερη βάση ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες γι? αυτούς που απασχολούνται σε εξαήμερη βάση. Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
13. Στους επιστήμονες χημικούς χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια έξι (6) ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει πέντε (5) εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται πενθήμερο με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 12 αυτής της Σ.Σ.Ε., ετήσια άδεια.
14. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
15. Το μειωμένο ωράριο (άδεια) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
16. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
17. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
18. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
19. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
20. Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
21. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.2112/1920 και Ν.3198/1955 περί αποζημιώσεως υπαλλήλων.
22. Στους εκτός έδρας απασχολούμενους επιστήμονες χημικούς χορηγούνται οι παροχές που προβλέπονται από την παρ. 4 της υπ? αριθ. 43739/4395/1951 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει, ήτοι: «αποζημίωση ίση με το 1/20 των νομίμων αποδοχών (βασικών μισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδομάτων που προβλέπει η Σ.Σ.Ε.), οδοιπορικά και έξοδα διαμονής».
23. Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται στη βιομηχανία και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι? αυτό ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους επιστήμονες χημικούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους ο ΣΕΒ προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των χημικών σ? αυτές τις εκδηλώσεις.
24. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Επίσης, η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1.000 εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
25. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για την Σ.Σ.Ε. του κλάδου επιθυμούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας την οποία επιτυγχάνουν επί σειρά ετών. Δηλώνουν όμως παράλληλα ότι σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση λύσης, συμφωνούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μεσολαβητού ή διαιτητού με κοινή συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου - μεσολαβητού ή διαιτητού.
26. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σ? αυτή τη Σ.Σ.Ε. δεν μειώνονται από αυτή.
27. Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.