Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δ.Α. 41/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας Πράξη Κατάθεσης: (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/25.9.2008)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δ.Α. 41/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας Πράξη Κατάθεσης: (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/25.9.2008)

Thu, Sep 25, 2008 12:00 AM
Δ.Α. 41/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/25.9.2008)

Δείτε το συννημένο αρχείο πηγή omed.gr