Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διαιτητικής απόφασης 56/2009 (Π.Κ. 1/11.01.2010) Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διαιτητικής απόφασης 56/2009 (Π.Κ. 1/11.01.2010) Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων

Mon, Jan 11, 2010 12:00 AM

Προς:

1. Σωματείο Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων, Εργατικό Κέντρο, Μάρκου Μπότσαρη 68, 73 100 Χανιά

2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστημίου 37, 101 82 Αθήνα

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού), Αθήνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56/2009

«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων»

(Πράξη Κατάθεσης Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης Ν. Χανίων: 1/11-1-2010)

Ιστορικό

1. Το Σωματείο Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων με την υπ' αριθμόν 065/26-11-2009 αίτησή του ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον ΟΜΕΔ. Ο μεσολαβητής που αναδείχθηκε - Χρήστος Ιωάννου - κατέγραψε τις αποκλίνουσες απόψεις των πλευρών και πρότεινε την κοινή προσφυγή των μερών στη διαιτησία.

2. Με αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων και του Εκπροσώπου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζητήθηκε η παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.

3. Κατά την κλήρωση του διαιτητή - στην οποία απουσίαζαν και τα δύο μέρη λόγω αδυναμίας - αναδείχθηκα με την πρώτη κλήρωση ως διαιτητής, ο υπογράφων Τουτζιαράκης Γιάννης.

4. Την 9η Δεκεμβρίου 2009 προσκλήθηκαν και τα δύο μέρη σε κοινή συνάντηση στην οποία διαπιστώθηκε απόκλιση απόψεων. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Μαυρογιαννάκης δήλωσε ότι δεσμεύεται από τον Νόμο 3758/09 και δε μπορεί να αποδεχθεί καμία αύξηση στην παρούσα συγκυρία, η οποία μάλιστα θα συμπαρέσυρε και πολλούς άλλους κλάδους. Ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων παρέπεμψε στις απόψεις που είχαν αποτυπωθεί αναλυτικά και κατά θέμα σε σχετικό υπόμνημα και σχέδιο συλλογικής Σύμβασης.

Αφού έλαβα υπόψη μου

α) όλα τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από δηλώσεις, υπομνήματα, σχέδια συλλογικών συμβάσεων των μερών,

β) ότι η αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης και κατόπιν διαιτησίας ήταν νόμιμη,

γ) την εισοδηματική πολιτική όπως αυτή αποτυπώνεται στο Νόμο 3758/2009,

δ) τον χαρακτήρα της οικονομικής συγκυρίας που ορίζεται από αρνητική οικονομική ανάπτυξη,

ε) τη δραματική αύξηση του δημοσίου χρέους, την ασήμαντη αν όχι αρνητική ανάπτυξη και τις ακόμα δυσμενέστερες προβλέψεις αλλά και το χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού,

στ) το γεγονός ότι κατά έτος καταβάλλεται από την υφιστάμενη ρύθμιση ήδη επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αυξάνεται κατά 4% ανά διετία, πράγμα που σημαίνει ότι θα χορηγηθεί αύξηση για το 2009 2% μόνο από το επίδομα αυτό σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει 29 έτη προϋπηρεσίας, ποσοστό που υπερβαίνει ήδη τον πληθωρισμό,

ζ) ότι υπάρχει πρόβλεψη κατά την οποία για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-1999 πέραν του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωριζόταν, για μισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.

Με αυτές τις σκέψεις η απόφαση μου είναι η ακόλουθη

Άρθρο 1

Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετούν στο Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νομό Χανίων.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής :

Ειδικότητες

Από 01.01.2009

1) Απασχολούμενοι στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης γενικά:

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές, Εμφανιστές ακτινολογικών και εγκεφαλικών μηχανημάτων, Τραπεζοκόμοι, Καθαρίστριες, Εργάτες Γενικών εργασιών

 

838,40 €

2) Αρτεργάτες, Εσχαρείς, Κουρείς, Κόπτες - Ράπτες, Φωτογράφοι, Ναυτεργάτες, Εργάτες Γενικών εργασιών, Εργάτες Οικοδομικών εργασιών, Τεχνίτες οικοδόμοι, Κλητήρες, Πλύντες, Καθαρίστριες, Τραπεζοκόμοι

917,20 €

Ειδικά:

I)  Οι εργάτες γενικών εργασιών - ναυτεργάτες, που απασχολούνται αποκλειστικά με τις εργασίες δεξαμενισμού ή εργάζονται μονίμως επί πλοίων, ακολουθούν το Βασικό Μισθό των δεξαμενιστών.

II)   Οι ελαιοχρωματιστές που απασχολούνται με τη βαφή πλοίων ή υφαλοχρωματισμού ακολουθούν το Βασικό Μισθό των υφαλοχρωματιστών.

III) Οι εργάτες που ασχολούνται με πυρομαχικά, δηλαδή μεταφέρουν, απασφαλί-ζουν ή καταστρέφουν πυρομαχικά, λαμβάνουν τον βασικό μισθό του τεχνίτη πυρομαχικών.

IV)  Για την απασχόληση στις ανωτέρω εργασίες εκδίδεται βεβαίωση του Διοικητή του Ναυστάθμου.

3) Τεχνικό προσωπικό γενικά :

Πρακτικοί μηχανικοί γενικά άνευ αδείας, καθώς και οι κατέχοντες άδεια Β' & Γ΄ τάξεως, Ηλεκτροτεχνίες -Αρχιτεχνίτες, Βαφείς αυτοκινήτων, Δεξαμενιστές, Τεχνίτες πυρομαχικών, Τεχνίτες και Συντηρητές Αυτοκινήτων, Εφαρμοστές, Λεμβουργοί, ξυλουργοί, ΜΕΚ, Μανουβραδόροι, Προτυποποιοί, Τορνευτές, Σφυροκοπανιστές και όσοι είτε απασχολούνται με τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους είτε με εργασίες Αμμοβολής ή Υδροβολής, Τυπογράφοι, Υδραυλικοί, Χαλκουργοί, Τεχνίτες αεροσκαφών, Ηλεκτροσυγκολ-λητές τάξεως Β', Σιδηρουργοί, Υφαλοχρωματιστές, Λεβητοποιοί, Φανοποιοί , Χύτες.

 

 

 

1.221,88€

4) Ηλεκτροσυγκολλητές Α' Τάξεως

1.257,60€

5) Πρακτικοί μηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή αδείας Α' Τάξεως του Υπουργείου Βιομηχανίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

1.247,09€

6) Ηλεκτροτεχνίτες:

α) κάτοχοι αδείας Εργοδηγού

β) κάτοχοι αδείας Εγκαταστάτου - Συν/τος -Επιβλέψεως

1.213,47€

1.236,59€

7) Σχεδιαστές, Προγραμματιστές, Εργοδηγοί μέσης τεχνικής σχολής, Ασυρματιστές, Απόφοιτοι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών. Οδηγοί κάτοχοι Διπλώματος κατηγορίας Ε' (Βαρέα Οχήματα -Ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενου).

935,10 €

8) Ψυκτικοί, Χειριστές σκαπτικών ανυψωτικών ισοπεδωτικών και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων της παραγράφου (3) που κατέχουν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής.

1.250,24€

9) Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών & Τεχνίτες Τηλεπικοινωνιών

 

α) Από 0 - 12 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό

1.218,73€

β) Από 13 - 35 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και ισοτίμων ανεγνωρισμένων σχολών (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας).

1.329,04€

10) Πτυχιούχοι ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτά ανωτέρων σχολών των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, που μετονομάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3174/2003 σε Μηχανικούς ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων και οι οποίοι μετετάχθησαν σε προσωποπαγείς θέσεις Μηχανικών ΤΕ Βάσει των διατάξεων του ν. 3230/2004.

 

1.334,29€

11) Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ - ΚΑΤΕ -ΚΑΤΕΕ) και ισοτίμων ανεγνωρισμένων σχολών των ειδικοτήτων: ι) Μηχανικοί, ιι) Ηλεκτρολόγοι, ιιι) Ψυκτικοί.

1.329,04€

12) Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ - ΚΑΤΕ -ΚΑΤΕΕ) ή ισοτίμων αναγνωρισμένων όλων των άλλων ειδικοτήτων εκτός των παραγράφων (9), (10) και (11).

1.040,12€

13) Πτυχιούχοι ΕΜΠ, Προγραμματιστές Αναλυτές Η/Υ, Πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πτυχιούχος (ΑΕΙ) Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

1.355,31€

14) Διοικητικό προσωπικό :

 

α) Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

1.034,87€

β) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

966,58 €

γ) Απόφοιτοι Λυκείου

893,03 €

δ) Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου

856,26 €

15) Οδηγοί Αυτοκινήτων

893,03 €

Στην κατηγορία των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών της περιπτώσεως 7 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας που κατά την αρχική πρόσληψη ή κατά τη μετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγμένοι, κατείχαν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως προσόν διορισμού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Έκτακτη οικονομική παροχή έτους 2009

1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς εφαρμόζονται για το έτος 2009 οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009). Ως εκ τούτου στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς (εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου) χορηγείται για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής με βάση το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, πλην οικογενειακής παροχής, που καταβάλλονταν την 31.12.2008 ως κάτωθι :

α) Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ, το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, ενώ για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα (1.501,00) ευρώ μέχρι χίλια επτακόσια (1.700,00) ευρώ, ποσό τριακοσίων (300,00) ευρώ.

β) Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου χορηγείται, εκ του ως άνω ποσού, η αναλογία που αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησής τους εντός του έτους 2009.

2. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί για την ίδια αιτία συμψηφίζονται.

Άρθρο 4

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης ορίζεται σε 7,5 ώρες ημερησίως. Η ρύθμιση της πεντάωρης ημερήσιας εργασίας του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 7/2007 ΔΑ καταργείται.

Άρθρο 5

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ΔΑ, πέρα από το Βασικό Μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

Α) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΗ

(συμπληρωμένα)

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του Άρθρου 2 της παρούσης. Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ. Για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-1999 πέραν του ανωτέρω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωριζόταν, για μισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.

Β) Ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού, οριζόμενο σε ποσοστό 22% επί των Βασικών Μισθών για όλους τους εργαζομένους στο Ναύσταθμο Κρήτης. Οι εργαζόμενοι στα Ναυτικά Νοσοκομεία (ΝΝΚ) δεν λαμβάνουν το ενοποιημένο επίδομα.

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του Άρθρου 2 της παρούσης και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι 31-12-1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία αμφότερα υπολογίζονταν στους

Βασικούς Μισθούς ή ημερομίσθια προσαυξημένα με την πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιμου παραμονής κ.λ.π. επιδόματα που προβλέπονταν από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2019/92, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 41 του Ν. 2065/92.

Γ) Οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/03, όπως ισχύει.

Δ) Νοσοκομειακό επίδομα και τροφής χορηγείται σε όλο το προσωπικό της παρούσας ΔΑ που απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Ε) Επίδομα πληροφορικής το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

ΣΤ) Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Η) Επίδομα βαρέων αυτοκινήτων - ρυμουλκών οριζόμενο σε 40,00 Ευρώ μηνιαίως, το οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται.

α) Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 6 τόνων.

β) Σε βυτιοφόρο εκκενώσεων βόθρων και αποκομιδής απορριμμάτων ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου και του χρόνου της ημερησίας ή εβδομαδιαίας εργασίας των σε αυτά.

γ) Σε βαρέα ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων κατόχους αντιστοίχου πτυχίου ή αδειών.

Άρθρο 6

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος:

Α) 2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάμισα κατ' έτος

Β) 1 (ένα) ελαφρύ μπουφάν κατ' έτος

Γ) 1 (ένα) ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας κατ' έτος

Δ) 1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη

Ε) 1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 410 γραμ. και 20 γραμ. ζάχαρη ημερησίως.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Δ/νση Ναυτικών Όπλων ΝΑΤΟ και Δ/νση Καυσίμων ΝΑΤΟ αντί των ανωτέρω ειδών χορηγούνται τα κάτωθι είδη ατομικής προστασίας :

Α) 2 (δυο) φόρμες ανά έτος

Β)  2 (δυο) ζεύγη παπούτσια ανά έτος (το ένα ελαστικό)

Γ) 1 (ένα) ζεύγος άρβυλα πυρομαχικών ανά έτος

Δ) 1 (ένα) αδιάβροχο ανά έτος

Ε) 1 (ένα) ζεύγος γάντια ανά έτος

ΣΤ) 1 (ένα ) ισχυροψύχιο ανά δύο έτη

Άρθρο 7

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004. Το επίδομα αδείας του προσωπικού που υπάγεται στις ρυθμίσεις της παρούσας ΔΑ, θα καταβάλλεται με την μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 8

Ειδικότητες που δεν αναφέρονται στην παρούσα ΔΑ εκτός αυτών που ρητά αναφέρονται σ' αυτήν και ανήκουν στην δύναμη του εν λόγω Σωματείου, κατατάσσονται σε αντίστοιχη συναφή κατηγορία και ειδικότητα και ακολουθούν τις ρυθμίσεις του προσωπικού αυτού. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συνάγεται και από την σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Η συνάφεια της ειδικότητας προκύπτει ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας ΔΑ παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της ειδικότητάς τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήμισυ του νομίμου ωραρίου δικαιούνται μηνιαίο επίδομα 44,02 Ευρώ.

Άρθρο 10

Χορηγείται επίδομα πτυχίου, στο ποσό των 17,61 Ευρώ μηνιαίως το οποίο καταβάλλεται μόνο στους απόφοιτους ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτείται ως προσόν διορισμού.

Άρθρο 11

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη ΣΣΕ ή Διαιτητική Απόφαση ή διάταξη νόμου ή Προεδρικό Διάταγμα ή Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσης. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2346/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2439/1996, καθώς επίσης και η αριθμ. Φ.845/1/127392/Σ.474/26.2.2007 Διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 12

Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2008 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας ΔΑ, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν συμπεριλαμβάνεται το πριμ παραγωγικότητας.

Άρθρο 13

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, από αυτούς που καθορίζει η παρούσα ή από αυτούς που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1.1.2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Ημερομηνία Έκδοσης Διαιτητικής Απόφασης 18 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ