Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας - Π.Κ.: 113/5.9.2008

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας - Π.Κ.: 113/5.9.2008

Wed, Jul 30, 2008 12:00 AM

Σήμερα στις 30.7.2008 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), μετά από πρόταση του μεσολαβητή Φώτη Κλαουδάτου, την οποία με βάση τις διατάξεις του Ν.1876/1990 αποδέχθηκαν οι υπογράφοντες: Α. Εκ μέρους των εργοδοτών: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού» (ΠΟΕΤ): Τσαμπίκος Μοσχάτος, πρόεδρος και Μπαμίδης Παναγιώτης, γενικός γραμματέας και Β. Εκ μέρους των εργαζομένων: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό» (ΠΑΣΕΝΤ): Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κων/νος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων και (ενδεικτική απαρίθμηση):
1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή Δ.Χ. αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, αναλαμβάνοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, εργασίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών.
2. Με τη μεσολάβηση προς εύρεση καταλυμάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και μέσων διακίνησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Με τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
4. Με τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων και εκθέσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
5. Με τη διαμεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.
6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό ή με κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών προγραμμάτων ή μονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας.
9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.
10. Με τη μέριμνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβλημάτων αυτών, στους χώρους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος βάσει των οδηγιών του εργοδότη.
11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
12. Με το handling αεροπορικών εταιρειών.
13. Με κάθε άλλο συναφές με το έργο των τουριστικών γραφείων αντικείμενο.

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Κλιμάκιο

Από: 1.1.2008
έως: 31.8.2008

1.9.2008
30.4.2009

1.5.2009
30.11.2009

1.12.2009
31.12.2009

1

749,13

779,10

831,30

839,61

2

749,13

779,10

831,30

839,61

3

776,43

807,49

861,59

870,21

4

776,43

807,49

861,59

870,21

5

810,69

843,12

899,61

908,61

6

810,69

843,12

899,61

908,61

7

852,85

886,96

946,39

955,85

8

852,85

886,96

946,39

955,85

9

880,77

916,00

977,37

987,14

10

880,77

916,00

977,37

987,14

11

917,95

954,67

1.018,63

1.028,82

12

917,95

954,67

1.018,63

1.028,82

13

941,11

978,75

1.044,33

1.054,77

14

941,11

978,75

1.044,33

1.054,77

15

964,61

1.003,19

1.070,40

1.081,10

16

964,61

1.003,19

1.070,40

1.081,10

17

992,20

1.031,89

1.101,03

1.112,04

18

992,20

1.031,89

1.101,03

1.112,04

19

1.012,04

1.052,52

1.123,04

1.134,27

20

1.012,04

1.052,52

1.123,04

1.134,27

21

1.033,13

1.074,46

1.146,45

1.157,91

22

1.055,44

1.097,66

1.171,20

1.182,91

23

1.076,53

1.119,59

1.194,60

1.206,55

24

1.097,62

1.141,52

1.218,00

1.230,18

25

1.118,70

1.163,45

1.241,40

1.253,81

26

1.139,79

1.185,38

1.264,80

1.277,45

27

1.160,88

1.207,32

1.288,21

1.301,09

28

1.181,93

1.229,21

1.311,57

1.324,69

29

1.201,80

1.249,87

1.333,61

1.346,95

30

1.221,02

1.269,86

1.354,94

1.368,49

31

1.233,41

1.282,75

1.368,69

1.382,38

32

1.258,85

1.309,20

1.396,92

1.410,89

33

1.277,46

1.328,56

1.417,57

1.431,75

34

1.296,06

1.347,90

1.438,21

1.452,59

35

1.314,64

1.367,23

1.458,83

1.473,42

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Κλιμάκιο

Από: 1.1.2008
έως: 31.8.2008

1.9.2008
30.4.2009

1.5.2009
30.11.2009

1.12.2009
31.12.2009

1

749,13

779,10

831,30

839,61

2

749,13

779,10

831,30

839,61

3

776,43

807,49

861,59

870,21

4

776,43

807,49

861,59

870,21

5

778,37

809,50

863,74

872,38

6

778,37

809,50

863,74

872,38

7

784,63

816,02

870,69

879,40

8

784,63

816,02

870,69

879,40

9

797,66

829,57

885,15

894,00

10

797,66

829,57

885,15

894,00

11

804,48

836,66

892,72

901,65

12

804,48

836,66

892,72

901,65

13

803,39

835,53

891,51

900,43

14

803,39

835,53

891,51

900,43

15

820,74

853,57

910,76

919,87

16

820,74

853,57

910,76

919,87

17

812,35

844,84

901,44

910,45

18

812,35

844,84

901,44

910,45

19

824,76

857,75

915,22

924,37

20

824,76

857,75

915,22

924,37

21

841,49

875,15

933,79

943,13

22

854,52

888,70

948,24

957,72

23

868,17

902,90

963,39

973,02

24

883,68

919,03

980,61

990,42

25

897,93

933,85

996,42

1.006,38

26

912,20

948,69

1.012,25

1.022,37

27

927,08

964,16

1.028,76

1.039,05

28

940,72

978,35

1.043,90

1.054,34

29

954,98

993,18

1.059,72

1.070,32

30

969,24

1.008,01

1.075,55

1.086,31

31

977,31

1.016,40

1.084,50

1.095,35

32

998,38

1.038,32

1.107,89

1.118,97

33

1.005,83

1.046,06

1.116,15

1.127,31

34

1.021,34

1.062,19

1.133,36

1.144,69

35

1.034,35

1.075,72

1.147,79

1.159,27

1. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά από τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3% από 1.1.2008 έως 31.8.2008 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2007.
2. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 4%.
3. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 6,7%.
4. Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.11.2009 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.12.2009 κατά ποσοστό 1%.
5. Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού ανάλογα με τα έτη που υπηρετούν οι μισθωτοί (κλίμακες), όπως ορίζονται στους παραπάνω πίνακες, γίνεται με βάση τις υπηρεσίες τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όμοια καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής τού βάσει της προϋπηρεσίας βασικού μισθού, έχουν δε υποχρέωση μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την πρόσληψη να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για τη λήψη υψηλότερου μισθού με βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ημερομηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων μισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα τα σχετικά πιστοποιητικά και δεν λαμβάνουν τον νόμιμο μισθό, αποδεικνύεται με δήλωσή τους, από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωμά τους για λήψη υψηλότερου μισθού και έχουν υποχρέωση, εντός τριμήνου από την ισχύ της παρούσας, να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό, όταν λύεται η εργασιακή σχέση.
6. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια του βασικού μισθού αυξάνονται:
- Από 1.1.2008 κατά 12,32 ευρώ.
- Από 1.9.2008 κατά 12,81 ευρώ.
- Από 1.5.2009 κατά 13,67 ευρώ.
- Από 1.12.2009 κατά 13,81 ευρώ.
Κάθε επιπλέον χρόνος της 35ετούς υπηρεσίας προσαυξάνεται με το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μηνιαίων μισθών.
7. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ? εξαίρεση, ο εργοδότης στον οποίο έγινε η μετάταξη, υποχρεούται να προσμετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού που διήνυσε ο μεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισμό της μισθοδοσίας του.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε., ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους(-ες), διαζευγμένους(-ες), καθώς και στις άγαμες μητέρες.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εκτός αν σπουδάζουν και προσκομίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγησή του μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: Χορηγείται στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) τριετιών.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτάτης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτέρας σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Διαχειριστικό επίδομα: Στους ταμίες χορηγείται διαχειριστικό επίδομα 5%.

Άρθρο 4
Γενικοί όροι

1. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας: Στους αμειβόμενους με ποσοστά μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίζει κατ? ελάχιστο όριο τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα οικογενειακά επιδόματα.
2. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς της παρούσας σύμβασης χορηγείται, σε περίπτωση γάμου:
α) Άδεια με αποδοχές δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία.
β) Δώρο το ποσό των 100,00 ευρώ.
3. Ρυθμίσεις τοκετού - γονικής παροχής - γονικής άδειας
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
στ) Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(-η) γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα, και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ζ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
η) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
θ) Γονέας εργαζόμενος αν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
4. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
5. Ετήσια άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
γ) Ο εργαζόμενος(-η) δικαιούται κατά τον πρώτο (1ο) χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει, από την έναρξη της απασχόλησής του, ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας, με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας), εφόσον αυτός το επιλέξει.
6. Άδεια ονομαστικής εορτής: Χορηγείται άδεια, με αποδοχές, κατά την ημέρα της ονομαστικής εορτής των μισθωτών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία.
7. Εορταστικές άδειες: Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές ή κατ? έθιμο, καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ? αυτές, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και αργίες:
- Η Πρωτοχρονιά.
- Η ημέρα των Θεοφανίων.
- Η Καθαρά Δευτέρα.
- Η 25η Μαρτίου.
- Η Κυριακή του Πάσχα.
- Η Δευτέρα του Πάσχα.
- Η 1η Μάη (η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου υπουργού).
- Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
- Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
- Η 28η Οκτωβρίου.
- Η εορτή της γέννησης του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
- Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
- Η εορτή του Πολιούχου Αγίου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
8. Ρυθμίσεις ωραρίου εργασίας εργαζομένων: Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.
9. Συνδικαλιστική άδεια
α) Στα μέλη του Δ.Σ., τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία της αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
β) Στον πρόεδρο της συμβαλλόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική του δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
10. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων: Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τον μισθό όλων των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση και την απόδοσή του στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ).
11. Παρακράτηση ποσοστού εργοδοτών: Αποδίδεται στον ΠΑΣΕΝΤ από όλες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την παρούσα σύμβαση το ποσό των:
α) 4,00 ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν.
β) 1,50 ευρώ τον χρόνο για κάθε εποχιακό εργαζόμενο που απασχολούν.
Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα αξιοποιηθεί για την ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών και κοινωνικών αναγκών των μελών του συνδέσμου.
12. Δημιουργία νέου ταμείου: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν μετά από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού θεσμικού πλαισίου, για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου, πλέον από το ήδη υπάρχον Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
13. Εκπαίδευση: Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να καταβάλουν κάθε συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.
Για τον λόγο αυτόν, τα μέρη δεσμεύονται να συμπράττουν προς όφελος και των δύο πλευ