Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. - Π.Κ.: 59/29.7.2003

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. - Π.Κ.: 59/29.7.2003

Tue, Jul 25, 2000 12:00 AM

1. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ

Από 1.1.2002 - 30.6.2002

Ετη
προϋπη-
ρεσίας

Βασικός
μισθός

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

Επίδομα
διαχειρι-
στικών
λαθών
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
τμήματ.
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
εργοστ.
επιχειρ.
15%

0-1

714,10

71,41

714,10

785,51

71,41

71,41

107,12

1-3

754,33

75,43

754,33

829,76

75,43

75,43

113,15

3-6

787,02

78,70

787,02

865,72

78,70

78,70

118,05

6-9

819,71

81,97

819,71

901,68

81,97

81,97

122,96

9-12

844,86

84,49

844,86

929,35

84,49

84,49

126,73

12-15

872,52

87,25

872,52

959,77

87,25

87,25

130,88

15-18

892,63

89,26

892,63

981,89

89,26

89,26

133,89

18-21

915,27

91,53

915,27

1.006,80

91,53

91,53

137,29

21-24

935,37

93,54

935,37

1.028,91

93,54

93,54

140,31

24-27

960,51

96,05

960,51

1.056,56

96,05

96,05

144,08

27-30

990,69

99,07

990,69

1.089,76

99,07

99,07

148,60

30-35

1.030,92

103,09

1.030,92

1.134,01

103,09

103,09

154,64

Από 1.7.2002 - 31.12.2002

Ετη
προϋπη-
ρεσίας

Βασικός
μισθός

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

Επίδομα
διαχειρι-
στικών
λαθών
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
τμήματ.
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
εργοστ.
επιχειρ.
15%

0-1

726,95

72,70

726,95

799,65

72,70

72,70

109,04

1-3

767,91

76,79

767,91

844,70

76,79

76,79

115,19

3-6

801,19

80,12

801,19

881,31

80,12

80,12

120,18

6-9

834,46

83,45

834,46

917,91

83,45

83,45

125,17

9-12

860,07

86,01

860,07

946,08

86,01

86,01

129,01

12-15

888,23

88,82

888,23

977,05

88,82

88,82

133,23

15-18

908,70

90,87

908,70

999,57

90,87

90,87

136,31

18-21

931,74

93,17

931,74

1.024,91

93,17

93,17

139,76

21-24

952,21

95,22

952,21

1.047,43

95,22

95,22

142,83

24-27

977,80

97,78

977,80

1.075,58

97,78

97,78

146,67

27-30

1.008,52

100,85

1.008,52

1.109,37

100,85

100,85

151,28

30-35

1.049,48

104,95

1.049,48

1.154,43

104,95

104,95

157,42

Από 1.1.2003 - 31.12.2003

Ετη
προϋπη-
ρεσίας

Βασικός
μισθός

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

Επίδομα
διαχειρι-
στικών
λαθών
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
τμήματ.
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
εργοστ.
επιχειρ.
15%

Επίδομα
νοσοκο-
μειακό
20%

Επίδομα
ανθυγιεινής &
επικίνδυνης
εργασίας
12%

0-1

757,48

75,75

757,48

833,23

75,75

75,75

113,62

151,50

90,90

1-3

800,16

80,02

800,16

880,18

80,02

80,02

120,02

160,03

96,02

3-6

834,84

83,48

834,84

918,32

83,48

83,48

125,23

166,97

100,18

6-9

869,51

86,95

869,51

956,46

86,95

86,95

130,43

173,90

104,34

9-12

896,19

89,62

896,19

985,81

89,62

89,62

134,43

179,24

107,54

12-15

925,54

92,55

925,54

1.018,09

92,55

92,55

138,83

185,11

111,06

15-18

946,87

94,69

946,87

1.041,56

94,69

94,69

142,03

189,37

113,62

18-21

970,87

97,09

970,87

1.067,96

97,09

97,09

145,63

194,17

116,50

21-24

992,20

99,22

992,20

1.091,42

99,22

99,22

148,83

198,44

119,06

24-27

1.018,87

101,89

1.018,87

1.120,76

101,89

101,89

152,83

203,77

122,26

27-30

1.050,88

105,09

1.050,88

1.155,97

105,09

105,09

157,63

210,18

126,11

30-35

1.093,56

109,36

1.093,56

1.202,92

109,36

109,36

164,03

218,71

131,23

Σημείωση: Το νοσοκομειακό επίδομα και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγούνται από 1.7.2003.

 

2. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΜΕ MASTER�S

Από 1.1.2002 - 30.6.2002

Ετη
προϋπη-
ρεσίας

Βασικός
μισθός

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

Επίδομα
διαχειρι-
στικών
λαθών
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
τμήματ.
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
εργοστ.
επιχειρ.
15%

0-1

754,33

75,43

754,33

829,76

75,43

75,43

113,15

1-3

787,02

78,70

787,02

865,72

78,70

78,70

118,05

3-6

819,71

81,97

819,71

901,68

81,97

81,97

122,96

6-9

844,86

84,49

844,86

929,35

84,49

84,49

126,73

9-12

872,52

87,25

872,52

959,77

87,25

87,25

130,88

12-15

892,63

89,26

892,63

981,89

89,26

89,26

133,89

15-18

922,81

92,28

922,81

1.015,09

92,28

92,28

138,42

18-21

940,41

94,04

940,41

1.034,45

94,04

94,04

141,06

21-24

955,50

95,55

955,50

1.051,05

95,55

95,55

143,33

24-27

985,67

98,57

985,67

1.084,24

98,57

98,57

147,85

27-30

1.015,83

101,58

1.015,83

1.117,41

101,58

101,58

152,37

30-35

1.056,07

105,61

1.056,07

1.161,68

105,61

105,61

158,41

Από 1.7.2002 - 31.12.2002

Ετη
προϋπη-
ρεσίας

Βασικός
μισθός

Επίδομα
γάμου
10%

Σύνολο
άγαμων

Σύνολο
έγγαμων

Επίδομα
διαχειρι-
στικών
λαθών
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
τμήματ.
10%

Επίδομα
προϊσταμ.
εργοστ.
επιχειρ.
15%

0-1

767,91

76,79

767,91

844,70

76,79

76,79

115,19

1-3

801,19

80,12

801,19

881,31

80,12

80,12

120,18

3-6

834,46

83,45

834,46

917,91

83,45

83,45

125,17

6-9

860,07

86,01

860,07

946,08

86,01

86,01

129,01

9-12

888,23

88,82

888,23

977,05

88,82

88,82

133,23

12-15

908,70

90,87

908,70

999,57

90,87