Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 51/11.6.2007

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 51/11.6.2007

Mon, Jun 11, 2007 12:00 AM

Στην Αθήνα στις 4.6.2007, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και αφετέρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Στράτο Βουλαμάκη, πρόεδρο, Βασίλειο Στεργίου, Χριστίνα Γαβριελάτου και Βασίλειο Τσάτσαρη, μέλη του Δ.Σ. αυτής και με την παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Γιώργου Κατρούγκαλου, συμφωνήθηκε η υπογραφή της παρακάτω Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού, που εκτελούν τις εργασίες βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων

Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 28.2.2007 με την από 25.5.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.3.2007 κατά 5,4%, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Βασικό ημερομίσθιο
Από 1.3.2007

Νεοπροσλαμβανόμενοι

32,41 ?

Με τη συμπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

34,01 ?

Με τη συμπλήρωση 4 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

35,49 ?

Με τη συμπλήρωση 6 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

36,19 ?

Με τη συμπλήρωση 8 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

37,06 ?

Με τη συμπλήρωση 10 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

37,93 ?

Με τη συμπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

38,42 ?

Με τη συμπλήρωση 14 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

39,42 ?

Με τη συμπλήρωση 16 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

40,04 ?

Με τη συμπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο

40,85 ?

Άρθρο 3

Στην ειδικότητα του βαφέα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εργασία την ξεβαφή με χημικά ρούχων.

Άρθρο 4

Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκα μετά από τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., προσαρτάται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 5

Όλα τα προηγούμενα βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, Δ.Α., καθώς και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.