ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Σ.Ε. ( 01-8-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. ) - (Π.Κ. 10/1-8-2014) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Σ.Ε. ( 01-8-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. ) - (Π.Κ. 10/1-8-2014)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σ.Σ.Ε. ( 01-8-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. ) - (Π.Κ. 10/1-8-2014)

Fri, Aug 1, 2014 12:00 AM
Συλλογική Σύμβαση εργασίας ( 01-8-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. )  -  (Π.Κ. 10/1-8-2014)

Δείτε το συννημένο pdf αρχείο