ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Σ.Ε. ( 01-08-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ) - ( Π.Κ. 9/ 1-8-2014 ) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Σ.Ε. ( 01-08-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ) - ( Π.Κ. 9/ 1-8-2014 )

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σ.Σ.Ε. ( 01-08-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ) - ( Π.Κ. 9/ 1-8-2014 )

Fri, Aug 1, 2014 12:00 AM
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ( 01-08-2014 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. ) - ( Π.Κ. 9/ 1-8-2014 )

Δείτε το συννημένο pdf αρχείο