ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΩ Τοπική Σ.Σ.Ε. (01-05-2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κω (Π.Κ. 01/02.08.2019) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΩ Τοπική Σ.Σ.Ε. (01-05-2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κω (Π.Κ. 01/02.08.2019)

ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΩ
Τοπική Σ.Σ.Ε. (01-05-2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κω (Π.Κ. 01/02.08.2019)

Wed, May 1, 2019 12:00 AM
Υπεγράφη την 1η Μαΐου 2019, στη Αθήνα, μεταξύ:

α) του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) Εκπροσώπων Εταιρειών. εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω"

Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/2.8.2019

Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο