ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τοπική Σ.Σ.Ε. Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/04.05.2015 - Σ.Σ.Ε. (17-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τοπική Σ.Σ.Ε. Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/04.05.2015 - Σ.Σ.Ε. (17-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπική Σ.Σ.Ε. Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/04.05.2015 - Σ.Σ.Ε. (17-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Tue, Mar 17, 2015 12:00 AM Τοπική Σ.Σ.Ε. Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/04.05.2015 - Σ.Σ.Ε. (17-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Σ.Σ.Ε. (17-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/4.5.2015)

( δείτε το συννημένο pdf αρχείο )

έναρξη ισχύος 16/03/2015 - 15/03/2016