Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Σ.Σ.Ε. (24.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Σ.Σ.Ε. (24.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Tue, Jan 24, 2017 12:00 AM
Σ.Σ.Ε. (24.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.


Πράξη Κατάθεσης:(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:2/26.1.2017)

Δείτε στα συννημένα αρχεία το κείμενο της σύμβασης και τις αποδοχές σε πίνακες 2017 και 2018