Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΣΕ Π.Κ. 4/03.04.2014 - για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΣΣΕ Π.Κ. 4/03.04.2014 - για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων.

Wed, Mar 26, 2014 12:00 AM
Συλλογική σύμβαση εργασίας (26-3-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων.


Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 4/03.04.2014


Επιλέξτε για την προβολή της σύμβασης την προβολή συννημένου αρχείου pdf