Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Κ. Υπ. Εργασίας 7/16.4.2018 - Τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 7/16.4.2018 - Τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου

Fri, Mar 2, 2018 12:00 AM
Τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. (2.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου - ( Π.Κ. Υπ. Εργασίας 7/16.4.2018 )


Δείτε στα συννημένα αρχεία το κείμενο της ρύθμισης και την κωδικοποίηση της παρούσας σύμβασης