Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ Διαιτητική απόφαση Τριμ. 10/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
Διαιτητική απόφαση Τριμ. 10/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

Wed, Jan 16, 2019 12:00 AM Εξεδόθη την 16η Ιανουαρίου 2019 από τον Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, η Δ.Α. (Τριμ.) 10/2018 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ),

β) της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας (ΟΑΕ) και

γ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).

Π.Κ. 1/16.1.2019

Δείτε το κείμενο ως συνημμένο αρχείο.