Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Σ.Σ.Ε. (15.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Σ.Σ.Ε. (15.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Wed, May 15, 2019 12:00 AM Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 9/24.5.2019

Κείμενο σύμβασης:
Δείτε το κείμενο της ρύθμισης ως συνημμένο αρχείο

Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας