Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δ.Ν.Ε) Π.Κ. 12/16-2-2011

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Δ.Ν.Ε) Π.Κ. 12/16-2-2011

Wed, Feb 2, 2011 12:00 AM
Σήμερα την 2η Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ οι υπογράφοντες:

 

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ       Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ      Γ.Γραμματέας

 

Β. Εκ μέρους των εργαζομένων

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ       Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ       Γ. Γραμματέας

 

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνομολόγησαν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Πρακτοειακών Επιχειρήσεων της χώρας που είναι μέλη της Δ.Ν.Ε. ήτοι: των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις πρακτορειακές επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων κατά κύριο λόγο είναι η πρακτόρευση πλοίων, υπό οιανδήποτε σημαία, εκτελούντων πλόες εξωτερικού, κυρίων τακτικών γραμμών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους.

Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα ακόλουθα τμήματα:

 

Ø       Διεύθυνση

Ø       Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Ø       Λογιστήριο

Ø       Βοηθητικές – συμπληρωματικές υπηρεσίες

Ø       OperationsContainers control

Ø       Παράρτημα λιμανιού

Ø       Τμήμα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων

Ø       Τμήμα marketing-booking (Κρατήσεις)

 

Με τις παρακάτω ειδικότητες – καθήκοντα:

 

Ø       Διευθυντές

Ø       Γραμματείς

Ø       Ταμίες

Ø       Τηλεφωνητές

Ø       Υπάλληλοι διατακτικών-φορτωτικών

Ø       Λογιστές & βοηθοί λογιστές

Ø       Υπάλληλοι εξοδολογίων και εγγραφών

Ø       Υπάλληλοι μηχανογράφησης

Ø       Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών

Ø       Υπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων

Ø       Υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης-διαδικασίας τελωνείου κα οργανισμών λιμένων

Ø       Υπάλληλοι εισαγωγής-εξαγωγής

Ø       Οδηγοί

Ø       Υπάλληλοι καθαριότητας – φύλαξης-κυλικείων

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

α) Για το έτος 2010 δεν χορηγείται καμία αύξηση στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

Β) Για το έτος 2011:

1.      Επί των βασικών αποδοχών της 60-6-2011 χορηγείται και καταβάλλεται αύξηση 1,7% από 1-7-2011.

2.      Επί των βασικών αποδοχών όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-10-2011 χορηγείται και καταβάλλεταιαύξηση 1,7% από 1-11-2011.

Έτσι οι αποδοχές των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. θα διαμορφωθούν κατά τους κατωτέρω πίνακες:

 

                       Ι. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 30/6/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/11/2011
1

1038,78

1056,44

1074,40


2

1194,64

1214,95

1235,60


3

1239,39

1260,46

1281,89


4

1239,39

1260,46

1281,89


5

1309,65

1331,91

1354,56


6

1309,65

1331,91

1354,56


7

1402,22

1426,06

1450,30


8

1402,22

1426,06

1450,30


9

1436,90

1461,33

1486,17


10

1436,90

1461,33

1486,17


11

1511,30

1536,99

1563,12


12

1511,30

1539,66

1563,12


13

1574,55

1601,32

1628,54


14

1574,55

1601,32

1628,54


15

1617,38

1644,88

1672,84


16

1617,38

1644,88

1672,84


17

1679,47

1708,02

1737,06


18

1679,47

1708,02

1737,06


19

1709,83

1738,90

1768,46


20

1709,83

1738,90

1768,46


21

1747,66

1777,37

1807,59


22

1872,61

1812,91

1843,73


23

1813,42

1844,25

1875,60


24

1853,17

1884,67

1916,71


25

1883,02

1915,03

1947,59


26

1904,88

1937,26

1970,20


27

1934,13

1967,01

2000,45


28

1965,71

1999,13

2033,11


29

1993,18

2027,06

2061,52


30

2022,56

2056,94

2091,91


31

2046,27

2081,06

2116,43


32

2074,61

2109,88

2145,75


33

2103,50

2139,26

2175,63


34

2130,34

2166,56

2203,39


35

2158,26

2194,95

2232,26


 

 

                        ΙΙ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(θεωρούνται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτιρίων και στα κυλικεία)

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 30/6/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/7/2011

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/11/2011
1

1034,73

1052,32

1070,21


2

1187,10

1207,28

1227,80


3

1229,35

1250,25

1271,50


4

1229,35

1250,25

1271,50


5

1253,82

1275,13

1296,81


6

1253,82

1275,13

1296,81


7

1262,76

1284,23

1306,06


8

1262,76

1284,23

1306,06


9

1282,71

1304,52

1326,69


10

1282,71

1304,52

1326,69


11

1297,14

1319,19

1341,62


12

1297,14

1319,90

1341,62


13

1307,58

1329,81

1352,42


14

1307,58

1329,81

1352,42


15

1328,49

1351,07

1374,04


16

1328,49

1351,07

1374,04


17

1344,42

1637,28

1390,52


18

1344,42

1637,28

1390,52


19

1372,33

1395,66

1419,39


20

1372,33

1395,66

1419,39


21

1419,59

1443,72

1468,27


22

1465,95

1490,87

1516,22


23

1497,29

1522,74

1548,63


24

1557,03

1583,50

1610,42


25

1590,22

1617,25

1644,75


26

1638,92

1666,78

1695,12


27

1679,80

1708,36

1737,40


28

1721,16

1750,42

1780,18


29

1755,15

1784,99

1815,33


30

1788,51

1818,91

1849,84


31

1819,49

1850,42

1881,88


32

1853,17

1884,67

1916,71


33

1885,27

1917,32

1949,91


34

1915,77

1948,34

1981,46


35

1947,20

1980,30

2013,97


 

 

α) Οι παραπάνω αυξήσεις χορηγούνται και στα πάσης φύσεως επιδόματα, χρηματικά επιδόματα και διάφορες παροχές, που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως κατωτέρω αναφέρονται.

β) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.

Επίσης για τον καθορισμό του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των μισθωτών σε πλοίων άνω των 500 ΚΟΧ.

Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή του με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της Σύμβασης επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.

γ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίμου ή εθελοντού, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.

δ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από το Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:

Ø       Από 1/7/2011 κατά 7,14 Ευρώ

Ø       Από 1/11/2011 κατά 7,26 Ευρώ

για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των.

ε) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της ημέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επί των βασικών μισθών του Άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα.

 

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

 

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά το νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

 

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α) Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας (εκτός τυχόν θαλάσσιας προϋπηρεσίας) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπληρώσεως έξι (6) τριετιών.

 

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.

β) Στους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης, ναυτιλιακής δραστηριότητας και διοίκησης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε Ανωτέρας σχολής (ΤΕΙ) ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

γ) Καταβάλλεται επίδομα ναυτιλιακής επιμόρφωσης σε ποσοστό 10% για τους αποφοίτους των εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπή (αναγνωρισμένων όμως από το Ελληνικό κράτος) ναυτιλιακών σχολών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστης διάρκειας μέχρι την 31/12/1994. Όσοι προσλήφθηκαν από 1/1/1995 και μεταγενέστερα για να λάβουν το επίδομα αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών τμημάτων ΙΕΚ.

Σε περίπτωση που εργαζόμενος δικαιούται επιστημονικό επίδομα, από άλλη αιτία, τότε το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται.

δ) Στους κατόχους πτυχίων MASTER και Διδακτορικού χορηγείται (πλέον του επιστημονικού επιδόματος), επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 10%.

ε) Στους πτυχιούχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

 

5. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α) Καταβάλλεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου σε όσους υπαλλήλους απασχολούνται σε συγκεκριμένη άφιξη και αναχώρηση πλοίου και για την ελευθεροκοινωνία αυτού:

Ø       Από 1/7/2011 κατά 11,44 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 11,44 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου,

Ø       Από 1/11/2011 κατά 11,63 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 11,63 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου,

β) Καθιερώνεται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% που θα καταβάλλεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησής τους είναι η ελευθεροκοινωνία των πλοίων.

γ) Χορηγείται επίδομα θέσεως 10% για τους μονίμως εργαζόμενους στους Λιμενικούς χώρους που το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η επίβλεψη και διεκπεραίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων και κοντέϊνερς και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση.

 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με τη διαχείριση χρημάτων από του πιο πάνω μισθωτούς δίνεται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 6,5% που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς του Άρθρου 2.

 

7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισός μισθός (1/2) για το λογιστή και τον πρώτο βοηθό του κατά το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού των επιχειρήσεων του Άρθρου 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε.

 

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται ημερήσία αποζημίωση σε ποσοστό

α) Για τους εκτός έδρας απασχολούμενους εντός της Ελληνικής Επικράτειας 50% επ του μισθού.

β) Για τους εκτός Ελλάδος απασχολούμενους 100% επί του μισθού.

Στα πρόσθετα αυτά ποσοστά δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδίου διαμονής και ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.

Επίσης δεν συμψηφίζονται το αντίτιμο και εργασία κατά τις Κυριακές και Εορτές όπως ο νόμος προβλέπει ή τυχόν  υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.

 

9. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

 

10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, Καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:

α) Δώρο ποσού 412,10 ευρώ από 1/7/2011 και ποσού 419,11 ευρώ από 1/1/2011.

β) Άδεια με τις αποδοχές 5 εργασίμων ημερών.

γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη από τις ιατάξεις του Α.Ν. 539/45, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. EΞAΣΦAΛIΣH ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.

β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχολήσεως όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.

 

3.ΡΥθΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 2,5 ετών (τριάντα μηνών) από τη λήξη της άδειας τοκετού να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.

Για τον υπόλοιπο ενάμιση (1,5)δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.

Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αιτήσή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Την άδεια απουσίας για λόγους φρoντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

β) Στους εργαζόμενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ' άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

γ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

δ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.

Οκτώμιση (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμιση (8,5) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

ε) Γονέας εργαζόμενος εάν:

α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους.

Δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας      μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η δε διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των ευλόγων αναγκών της επιχείρησης.

 

4. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

β. Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες.

γ. Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

 

5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ θΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στoυς εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

 

6. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

α) Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10)  εργάσιμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές, ενώ στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ως άνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

β) Οι χορηγούμενες αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

 

7.ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές ή κατ’ έθιμο αργίες,  καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι τυχόν εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος:

·         Η Πρωτοχρονιά

·         Ημέρα των Θεοφανείων

·         Η Καθαρά Δευτέρα

·         Η 25η Μαρτίου

·         Η Μεγάλη Παρασκευή

·         Η Κυριακή του Πάσχα

·         Η Δευτέρα του Πάσχα

·         Η 1η Μάη (η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού)

·         Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

·         Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

·         Η 28η Οκτωβρίου

·         Η εορτής της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)

·         Η Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου)

·         Η εορτή του Πολιούχου Άγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα ΣΣΕ.

 

8. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

α) Εργαζόμενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά την διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία.

β) Εργαζόμενοι (-ες) που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.

γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

 

9. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία της/του δικαιούχου και ισχύει για δύο (2) έτη.

 

10.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.

 

11. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Από κάθε εργοδότη μέλος της Δ.Ν.Ε. γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το μισθό κάθε εργαζόμενους που καλύπτεται από αυτή τη σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)

 

12. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) από όλες τις εταιρείες μέλη της Δ.Ν.Ε. που εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,35% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή, επί δώδεκα μηνιαίων βασικών μισθών προστιθέμενων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων, όπως αυτοί εμφανίζονται στην μισθολογική κατάσταση). Το εισπραττόμενο αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών του συλλόγου.

 

13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον Τ.Α.Ν.Τ.Π. στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

 

14.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου δια συνταξιοδότηση με διαφορετικές από τις ισχύουσες για πλήρη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος να λαμβάνει αποζημίωση ως εάν αποχωρούσε με δικαιώματα πλήρους συνταξιοδότησης (40% της αποζημίωσης που θα ελάμβανε).

 

15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δημιουργούν κοινή Επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτών, τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο και θα ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν:

1.Την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του κλάδου.

2.Την καταγραφή και προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας του κλάδου μέσω κοινών ενεργειών δράσης και παρέμβασης.

3.Την εκπόνηση κοινών θέσεων και δράσεων για την αυτόνομη, ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία του κοινού μας ταμείου Τ.Α.Ν.Τ.Π. στα πλαίσια της σημερινής λειτουργίας.

4. Την επεξεργασία κοινών θέσεων για ζητήματα Ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν αυτές τις δραστηριότητες (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, ΥΘΥΝΑΛ, Εθνική και Κοινοτική πολιτική κ.λ.π.).

Την προβολή αυτών των θέσεων με την μορφή ημερίδων ή υπομνημάτων προς τους αρμόδιους φορείς ή ακόμα χρησιμοποιώντας και άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.

5.Την διερεύνηση στα πλαίσια της επόμενης Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί, της ικανοποίησης του αιτήματος των εργαζομένων, που αφορά τη σταδιακή, κλιμακωτή, μείωση της ισχύουσας προϋπηρεσίας δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή των δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, προς λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας των πέντε εβδομάδων.

 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Κατά λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν υπογραφεί από τα δύο μέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.

β) Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.

γ) Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε. δίδονται στον καταβαλλόμενο μισθό.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΣΕ 2010-2011

 

Το παρόν προσαρτάται στην ως άνω ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)»

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

 

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

 

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

 

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ­βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές απο­δοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι­κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια­τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα­ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.