Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) - Π.Κ.: 49/1.7.2008

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) - Π.Κ.: 49/1.7.2008

Wed, Jun 18, 2008 12:00 AM

Σήμερα στις 18.6.2008 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, οι υπογράφοντες:
Α. εκ μέρους των εργοδοτών: Διεθνής Ναυτική Ένωση, Νικόλαος Αρβανίτης, πρόεδρος και Ιωάννης Χατζηαντωνίου, γενικός γραμματέας και
Β. εκ μέρους των εργαζομένων: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος και Κων/νος Κοντογιάννης, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των πρακτορειακών επιχειρήσεων της χώρας που είναι μέλη της ΔΝΕ, ήτοι: οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις πρακτορειακές επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων κατά κύριο λόγο είναι η πρακτόρευση πλοίων, υπό οποιαδήποτε σημαία, εκτελούντων πλόες εξωτερικού, κυρίως τακτικών γραμμών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους.
Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα ακόλουθα τμήματα:
- Διεύθυνση
- Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
- Λογιστήριο
- Βοηθητικές - συμπληρωματικές υπηρεσίες
- Operations - Containers control
- Παράρτημα λιμανιού
- Τμήμα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων
- Τμήμα marketing - booking (κρατήσεις)
Με τις παρακάτω ειδικότητες - καθήκοντα:
- Διευθυντές
- Γραμματείς
- Ταμίες
- Τηλεφωνητές
- Υπάλληλοι διατακτικών - φορτωτικών
- Λογιστές και βοηθοί λογιστές
- Υπάλληλοι εξοδολογίων και εγγραφών
- Υπάλληλοι μηχανογράφησης
- Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών
- Υπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων
- Υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης - διαδικασίας τελωνείου και Οργανισμών Λιμένων
- Υπάλληλοι εισαγωγής - εξαγωγής
- Οδηγοί
- Υπάλληλοι καθαριότητας - φύλαξης - κυλικείων

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

Υπαλληλικό προσωπικό

Κλιμάκιο

Από 1.1.2008
έως 31.8.2008

Από 1.9.2008
έως 31.12.2008

Από 1.1.2009
έως 31.8.2009

Από 1.9.2009
έως 31.12.2009

1

922,65

966,94

995,95

1.038,78

2

1.061,10

1.112,03

1.145,39

1.194,64

3

1.100,84

1.153,68

1.188,29

1.239,39

4

1.100,84

1.153,68

1.188,29

1.239,39

5

1.163,25

1.219,09

1.255,66

1.309,65

6

1.163,25

1.219,09

1.255,66

1.309,65

7

1.245,47

1.305,25

1.344,41

1.405,22

8

1.245,47

1.305,25

1.344,41

1.402,22

9

1.276,27

1.337,53

1.377,66

1.436,90

10

1.276,27

1.337,53

1.377,66

1.436,90

11

1.342,36

1.406,79

1.448,99

1.511,30

12

1.342,36

1.406,79

1.448,99

1.511,30

13

1.398,54

1.465,67

1.509,64

1.574,55

14

1.398,54

1.465,67

1.509,64

1.574,55

15

1.436,57

1.505,53

1.550,70

1.617,38

16

1.436,57

1.505,53

1.550,70

1.617,38

17

1.491,73

1.563,33

1.610,23

1.679,47

18

1.491,73

1.563,33

1.610,23

1.679,47

19

1.518,69

1.591,59

1.639,34

1.709,83

20

1.518,69

1.591,59

1.639,34

1.709,83

21

1.552,30

1.626,81

1.675,61

1.747,66

22

1.583,34

1.659,34

1.709,12

1.782,61

23

1.610,71

1.688,02

1.738,66

1.813,42

24

1.646,01

1.725,02

1.776,77

1.853,17

25

1.672,53

1.752,81

1.805,39

1.883,02

26

1.691,95

1.773,16

1.826,35

1.904,88

27

1.717,92

1.800,38

1.854,39

1.934,13

28

1.745,97

1.829,78

1.884,67

1.965,71

29

1.770,37

1.855,35

1.911,01

1.993,18

30

1.796,47

1.882,70

1.939,18

2.022,56

31

1.817,53

1.904,77

1.961,91

2.046,27

32

1.842,70

1.931,15

1.989,08

2.074,61

33

1.868,36

1.958,04

2.016,78

2.103,50

34

1.892,19

1.983,02

2.042,51

2.130,34

35

1.916,99

2.009,01

2.069,28

2.158,26

Βοηθητικό προσωπικό

Κλιμάκιο

Από 1.1.2008
έως 31.8.2008

Από 1.9.2008
έως 31.12.2008

Από 1.1.2009
έως 31.8.2009

Από 1.9.2009
έως 31.12.2009

1

919,06

963,17

992,07

1.034,73

2

1.054,40

1.105,01

1.138,16

1.187,10

3

1.091,93

1.144,34

1.178,67

1.229,35

4

1.091,93

1.144,34

1.178,67

1.229,35

5

1.113,66

1.167,12

1.202,13

1.253,82

6

1.113,66

1.167,12

1.202,13

1.253,82

7

1.121,60

1.175,44

1.210,70

1.262,76

8

1.121,60

1.175,44

1.210,70

1.262,76

9

1.139,32

1.194,01

1.229,83

1.282,71

10

1.139,32

1.194,01

1.229,83

1.282,71

11

1.152,14

1.207,44

1.243,66

1.297,14

12

1.152,14

1.207,44

1.243,66

1.297,14

13

1.161,41

1.217,16

1.253,67

1.307,58

14

1.161,41

1.217,16

1.253,67

1.307,58

15

1.179,98

1.236,62

1.273,72

1.328,49

16

1.179,98

1.236,62

1.273,72

1.328,49

17

1.194,13

1.251,45

1.288,99

1.344,42

18

1.194,13

1.251,45

1.288,99

1.344,42

19

1.218,92

1.277,43

1.315,75

1.372,33

20

1.218,92

1.277,43

1.315,75

1.372,33

21

1.260,90

1.321,42

1.361,06

1.419,59

22

1.302,07

1.364,57

1.405,51

1.465,95

23

1.329,91

1.393,75

1.435,56

1.497,29

24

1.382,98

1.449,36

1.492,84

1.557,03

25

1.412,45

1.480,25

1.524,66

1.590,22

26

1.455,71

1.525,58

1.571,35

1.638,92

27

1.492,02

1.563,64

1.610,55

1.679,80

28

1.528,76

1.602,14

1.650,20

1.721,16

29

1.558,95

1.633,78

1.682,79

1.755,15

30

1.588,58

1.664,83

1.714,77

1.788,51

31

1.616,10

1.693,67

1.744,48

1.819,49

32

1.646,01

1.725,02

1.776,77

1.853,17

33

1.674,52

1.754,90

1.807,55

1.885,27

34

1.701,61

1.783,29

1.836,79

1.915,77

35

1.729,52

1.812,54

1.866,92

1.947,20

Ως βοηθητικό προσωπικό θεωρούνται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτιρίων και στα κυλικεία.
α) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά από τη συμφωνηθείσα αύξηση κατά 3% από 1.1.2008 έως 31.8.2008 στους ισχύοντες βασικούς μισθούς της 31.12.2007. Η ίδια αύξηση παρέχεται και στα πάσης φύσεως επιδόματα.
β) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 4,8%.
γ) Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα σύμβαση, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3%.
δ) Οι πιο πάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009 βάσει της προηγούμενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 4,3%.
ε) Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται, προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.
Επίσης, για τον καθορισμό του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους, υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των μισθωτών σε πλοία άνω των 500 κοχ.
Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή σύνταξης, δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή του, με την υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυομένης της σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
στ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατεύσιμου ή εθελοντή, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α? του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.
ζ) Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από τον νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:
- από 1.1.2008 κατά 6,23 ευρώ,
- από 1.9.2008 κατά 6,53 ευρώ,
- από 1.1.2009 κατά 6,73 ευρώ και
- από 1.9.2009 κατά 7,02 ευρώ
για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
η) Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα:
1. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους της παρούσας Σ.Σ.Ε., ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα εάν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδομα γάμου 10%.
2. Επίδομα τέκνων: Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. του Κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, εξακολουθεί να καταβάλλεται.
Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.
Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
3. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
α) Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας (εκτός τυχόν θαλάσσιας προϋπηρεσίας) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) τριετιών.
β) Δίνεται επιπλέον από την 1.10.1997 και έκτη (6η) τριετία (μετά από τη συμπλήρωση της πέμπτης) σε ποσοστό 5%.
4. Επιστημονικό επίδομα
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε ανωτάτης σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
β) Στους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης, ναυτιλιακής δραστηριότητας και διοίκησης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε ανωτέρας σχολής (ΤΕΙ) ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
γ) Καταβάλλεται επίδομα ναυτιλιακής επιμόρφωσης σε ποσοστό 10% για τους απόφοιτους των στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή (αναγνωρισμένων όμως από το ελληνικό κράτος) ναυτιλιακών σχολών. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστης διάρκειας μέχρι την 31.12.1994. Όσοι προσλήφθηκαν από 1.1.1995 και μεταγενέστερα, για να λάβουν το επίδομα αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών τμημάτων ΙΕΚ.
Σε περίπτωση που εργαζόμενος δικαιούται επιστημονικό επίδομα από άλλη αιτία, τότε το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται.
δ) Στους κατόχους πτυχίων Master και διδακτορικού χορηγείται (πλέον του επιστημονικού επιδόματος) επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό 10%.
ε) Στους πτυχιούχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.
5. Ειδικό επίδομα
α) Καταβάλλεται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου σε όσους υπαλλήλους απασχολούνται σε συγκεκριμένη άφιξη και αναχώρηση πλοίου και για την ελευθεροκοινωνία αυτού:
- Από 1.1.2008 κατά 10,00 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,00 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.9.2008 κατά 10,48 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,48 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.1.2009 κατά 10,79 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,79 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
- Από 1.9.2009 κατά 11,25 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 11,25 ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου.
β) Καθιερώνεται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%, που θα καταβάλλεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησής τους είναι η ελευθεροκοινωνία των πλοίων.
γ) Χορηγείται επίδομα θέσης 10% για τους μόνιμα εργαζόμενους στους λιμενικούς χώρους, που το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η επίβλεψη και διεκπεραίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων και κοντέινερς και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση.
6. Διαχειριστικό επίδομα: Στους ταμίες και τους απασχολούμενους γενικά με τη διαχείριση χρημάτων από τους πιο πάνω μισθωτούς, δίνεται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 6,5%, που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς του άρθρου 2.
7. Επίδομα ισολογισμού: Χορηγείται επίδομα ισολογισμού μισός (1/2) μισθός για τον λογιστή και τον πρώτο βοηθό του κατά το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
8. Επίδομα εκτός έδρας: Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους καθορίζεται ημερήσια αποζημίωση σε ποσοστό:
α) Για τους εκτός έδρας απασχολούμενους εντός της ελληνικής επικράτειας, 50% επί του μισθού.
β) Για τους εκτός Ελλάδας απασχολούμενους, 100% επί του μισθού.
Στα πρόσθετα αυτά ποσοστά δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και ενδιαίτησης, τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.
Επίσης, δεν συμψηφίζονται το αντιμίσθιο και η εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, όπως ο νόμος προβλέπει, ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.
9. Επίδομα αναπροσαρμογής: Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίνεται και επί των χρηματικών επιδομάτων και παροχών που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Δώρο και άδεια γάμου: Στους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου τους, χορηγείται:
α) Δώρο το ποσό των 359,91 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί την 1.9.2008 στο ποσό των 377,18 ευρώ, την 1.1.2009 στο ποσό των 388,50 ευρώ και την 1.9.2009 στο ποσό των 405,21 ευρώ.
β) Άδεια, με αποδοχές, πέντε (5) εργασίμων ημερών.
γ) Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αμοιβών και εργασίας
α) Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς, προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.
β) Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νόμιμου ωραρίου εργασίας, ισχύουν κατ? αναλογία του χρόνου απασχόλησης όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.
3. Ρυθμίσεις τοκετού - γονικής παροχής - γονικής άδειας
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών (30 μηνών) από τη λήξη της άδειας τοκετού, να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο ενάμιση (1,5) χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται μιάμιση (1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να απέρχονται από την εργασία τους μιάμιση (1,5) ώρα νωρίτερα.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
β) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
γ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.
δ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
Οκτώμισι (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμισι (8,5) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
ε) Γονέας εργαζόμενος, αν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, λαμβανομένων υπόψη των εύλογων αναγκών της επιχείρησης.
4. Ετήσια κανονική άδεια εργαζομένων
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
γ) Ο/η εργαζόμενος-η δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη, να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας), εφόσον αυτός το επιλέξει.
5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
6. Συνδικαλιστική άδεια
α) Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, ενώ στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ως άνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής Οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές.
β) Οι χορηγούμενες αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
7. Εορταστικές άδειες
Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές ή κατ? έθιμο, καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι τυχόν εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος κατά τις Κυριακές και αργί