Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ) Δ.Α. 46/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης" Πράξη Κατάθεσης: (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/1.10.2002)

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
Δ.Α. 46/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης" Πράξη Κατάθεσης: (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/1.10.2002)

Tue, Oct 1, 2002 12:00 AM
Δ.Α. 46/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/1.10.2002)
Δείτε συννημένο αρχείο πηγή : οmed.gr