Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ) Σ.Σ.Ε. (14.11.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας Πράξη Κατάθεσης: Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:3/15.3.2017

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ)
Σ.Σ.Ε. (14.11.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας Πράξη Κατάθεσης: Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:3/15.3.2017

Mon, Nov 14, 2016 12:00 AM

Σ.Σ.Ε. (14.11.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας


Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:3/15.3.2017

Δείτε τα συννημένα αρχεία που περιέχουν συμβάσεις και την συλλογική ρύθμιση