Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ) Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου όλης της χώρας [Παράταση ισχύος της από 9-9-2014 ΣΣΕ/ΠΚ 14/15-12-2014] (Π.Κ. 12/14-12-2015)

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ)
Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου όλης της χώρας [Παράταση ισχύος της από 9-9-2014 ΣΣΕ/ΠΚ 14/15-12-2014] (Π.Κ. 12/14-12-2015)

Mon, Dec 14, 2015 12:00 AM

Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου όλης της χώρας [Παράταση ισχύος της από 9-9-2014 ΣΣΕ/ΠΚ 14/15-12-2014]

(Π.Κ. 12/14-12-2015)


Δείτε το συννημένο αρχείο