Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) Εθνική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011 τροποποίηση άρθρου. - Π.Κ. 34/13-9-2011

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Εθνική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011 τροποποίηση άρθρου. - Π.Κ. 34/13-9-2011

Tue, Aug 30, 2011 12:00 AM

Σήμερα 30 Αυγούστου 2011 στην Αθήνα, οι υπογράφοντες α) Ελευθέριος Φαίδρος Πρόεδρος και Ματθαίος Κωνσταντινίδης Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων β) Γεώργιος Γλυνιαδάκης Πρόεδρος και Κοσμάς Σιδηρόπουλος Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος, εξουσιοδοτημένοι όλοι νόμιμα με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανώσεων που εκπροσωπούν, συμφώνησαν στην παρακάτω τροποποίηση της Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε στις 26/7/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Στους μισθωτούς της Συμβάσεως αυτής χορηγείται για το έτος 2011 επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
5% με την συμπλήρωση της πρώτης τριετίας,
5% με την συμπλήρωση της δεύτερης,
7% με την συμπλήρωση της τρίτης,
7% με την συμπλήρωση της τέταρτης,
8% με την συμπλήρωση της πέμπτης και ομοίως της έκτης τριετίας»