Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΤΕΛ Συμπληρωματική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 24/21.5.2008

ΚΤΕΛ
Συμπληρωματική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 24/21.5.2008

Tue, May 13, 2008 12:00 AM

Σήμερα 13.5.2008 στην Αθήνα, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός: α) Σοφοκλής Φάτσιος, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), β) Καλλέργος Βουλγαράκης, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ) και γ) Ανδρέας Μανωλόπουλος, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας και αφετέρου: α) Κωνσταντίνος Ξύδης, πρόεδρος και Βασίλειος Δημητρόπουλος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και β) Εμμανουήλ Κοκολάκης, πρόεδρος και Ηλίας Λατάνης, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της παρεμβαίνουσας συνδικαλιστικής Οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Επιπρόσθετα, συμφωνείται ότι οι δαπάνες και οι αμοιβές των οδηγών που χρησιμοποιούν στα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους ο πρόεδρος της ΠΟΑΥΣ και της ΠΟΑΣ, βαρύνουν το οικείο ΚΤΕΛ στο οποίο έχουν μισθωμένα τα λεωφορεία τους.