Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ΜΕΓΑ Α.Ε.
Πόλη: Αχαρνές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ελληνική βιομηχανία ΜΕΓΑ, αναζητά Λογιστή.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

• Χαρακτηρισμός και Καταχώρηση Τιμολογίων Δαπανών ,Παγίων και Αγορών
• Προετοιμασία για Κοστολόγηση Φακέλου Εισαγωγών
• Συμφωνίες Λογαριασμών Εμπορικής Εφαρμογής με την Γενική Λογιστική
• Συμφωνίες Λογαριασμών Παγίων και Γενικής Λογιστικής
• Συμφωνίες Αποθηκών με Γενική Λογιστική και Εκκαθάριση Φασόν
• Έλεγχος των Αποθηκών και της Κοστολόγησης των Ανταλλακτικών
• Εμπειρία στην Διαχείριση των Διαδικασιών My Data
• Αρχειοθέτηση Παραστατικών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών (3) σε Οργανωμένο Λογιστήριο Βιομηχανικής Εταιρείας.
3. Άριστη γνώση Η/Υ, συγκεκριμένα Microsoft Office (Word, Excel ).
4. Άριστος χειρισμός συστημάτων διαχείρισης της βάσης δεδομένων ERP ( Επιθυμητό Entersoft ).
5. Πολύ καλή Γνώση όλου του κυκλώματος λογιστικών & φορολογικών εργασιών , καθώς και του Κυκλώματος των Αποθηκών.
6. Άριστη γνώση λογιστικού σχεδίου
7. Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εξαγωγών
8. Εμπειρία στις Διαδικασίες My Data
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Πολύ Καλό Χειρισμό Η/Υ
11. Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας
12. Καλή Γνώση Αγγλικών
13. Άριστη Επικοινωνία

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας κα. Πρίφτη
Ιστοσελίδα επικοινωνίας www.megadis.gr
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή