Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Bοηθός Λογιστή @Ηράκλειο Κρήτης

Bοηθός Λογιστή @Ηράκλειο Κρήτης

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Hamed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ
Πόλη: Ηράκλειο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

H Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ, αναζητά βοηθό λογιστή για τη στελέχωση του λογιστηρίου / οικονομικού τμήματος της εταιρείας:

Αρμοδιότητες:
- Έλεγχος & καταχώρηση παραστατικών
- Παρακολούθηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων(MyData)
- Διαχείριση φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, VIES, INTRASTAT)
- Συμφωνίες Λογαριασμών, Έλεγχος Ισοζυγίων
- Συμμετοχή στη διασφάλιση ορθής λειτουργίας του τμήματος
- Συμμετοχή στην έκδοση μισθοδοσίας (EpsilonNet)

Προφίλ υποψηφίου:
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
- Προϋπηρεσία & εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Εμπειρία με Γ' κατηγορίας βιβλία
- Πολύ καλή γνώση της φορολογικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας
- Επιθυμητή η γνώση συστημάτων ΕRP (SOFT1)
- Άριστες γνώσεις MS Excel
- Εμπειρία σε Soft1 ERP & EpsilonNet (Μισθοδοσία)
- Γνώση Αγγλικών
- Αναλυτική σκέψη με εμβάθυνση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικές αποδοχές
- Συνεχή off-the-job και on-the-job εκπαίδευση
- Δυνατότητα εξέλιξης
- Ευέλικτο ωράριο εργασίας
- Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Χαλαμπαλάκης Κων/νος
Ιστοσελίδα επικοινωνίας https://www.hamed.gr
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή