Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΣΤΡΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΣΤΡΙΑ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: GLP
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κύριες Αρμοδιότητες
• Σύνταξη προσφορών και συμφωνητικών βάσει συγκεκριμένων προτύπων
• Καταχώρηση και παρακολούθηση προσφορών, παραγγελιών και συμφωνητικών
• Αρχειοθέτηση παραστατικών και λοιπών εγγράφων
• Λογιστικές καταχωρίσεις (Γ’ κατηγορίας)
• Διαχείριση και διεκπεραίωση λογιστικών θεμάτων της εταιρείας
• Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου και hr
• Έκδοση παραστατικών
• Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)
Απαραίτητα Προσόντα
• Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 3 έτη και άνω σε ανάλογη θέση
• Καλή γνώση του προγράμματος SOFTONE (εμπορική διαχείριση)
• Γνώση υποβολής εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ
• Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
• Άριστη γνώση MS Office
Παροχές Εταιρίας
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων-εμπειρίας
• Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
• Πενθήμερη πλήρης απασχόληση

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (EE 2016/679), η οποία έχει κηρυχθεί ως υποχρεωτική από τις 25/5/2018. Με την υποβολή της υποψηφιότητας σας, αποδέχεστε ότι η εταιρεία μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας, σε περίπτωση που εκπληρώνετε τα κριτήρια της θέσης, και με σκοπό την κάλυψη της παρούσας αγγελίας για την εν λόγω θέση.

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΤΣΟΥΧΛΑΡΗ ΜΑΡΘΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή