Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: FALIRO HOUSE PRODUCTIONS AE
Πόλη: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Όμιλος επιχειρήσεων επιθυμεί να στελεχώσει εσωτερικό κεντρικό λογιστήριο.

Περιγραφή εργασίας

* Ημερήσιες καταχωρίσεις παραστατικών
* Συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Εμπορικού
* Έλεγχος και συμφωνία τραπεζών
* Συμμετοχή στη σύνταξη των μηνιαίων/ετήσιων φορολογικών δηλώσεων βάσει κείμενης φορολογικής νομοθεσίας (ΦΠΑ, MyData κ.λπ.)
* Υποστήριξη και συμμετοχή στην κατάρτιση μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών
* Συμμετοχή στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες
* Συμμετοχή στις διαδικασίες βελτιστοποίησης ERP
* Συνεργασία με εξωτερικούς Ορκωτούς Λογιστές

Απαραίτητα προσόντα

* Απόφοιτος AΕΙ/TΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης
* Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο τουλάχιστον 3 ετών σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
* Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι, MyData κ.λπ.)
* Πολύ καλή γνώση Λογιστικών Αρχών
* Πολύ καλή γνώση χειρισμού ERP (Επιθυμητή γνώση ERP Softone)
* Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office (Excel, Word)
* Καλή γνώση αγγλικών
* Γνώση μισθοδοσίας - Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
* Ομαδικό πνεύμα & προσαρμοστικότητα
* Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
* Επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες

Η εταιρία παρέχει:

* Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο των προσόντων
*Συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας
* Συνεχή εκπαίδευση
* Άριστο περιβάλλον εργασίας
* Δυνατότητα μεικτού μοντέλου εργασίας κατόπιν συνεννόησης (φυσική παρουσία - τηλεργασία)
Η αποστολή των βιογραφικών παρακαλούμε να γίενι στην διέυθυνση
[email protected]

Μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Η συλλογή των βιογραφικών γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας και έχουν οριστεί συγκεκριμένοι εργαζόμενοι για την επεξεργασία τους, τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, τα βιογραφικά θα τηρηθούν στο αρχείο της εταιρίας για διάστημα έως 6 μηνών και έπειτα θα καταστρέφονται.

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Τόνια Ζέρβα
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή