Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία:
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή για πλήρη ή μερική απασχόληση σε λογιστικό γραφείο - Μισθός άνω του βασικού - Πρωινή Απασχόληση
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο 7 έτη και άνω

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

- Καταχώριση παραστατικών σε απλογραφικά κα διπλογραφικά βιβλία
- Έκδοση και αποστολή ΦΠΑ
- Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & ελευθέρων επαγγελματιών
- Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
-Δυνατότητα έναρξης και διακοπής επιχειρήσεων
- Υποστήριξη στις λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
-Γνώση προγραμμάτων EPSILONET
- Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
- Γνώση ΕΛΠ, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ
- Γνώση των φορολογικών διαδικασιών και υποχρεώσεων
- Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικής εργασίας
- Οργάνωση της εργασίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Βιογραφικά [email protected]

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή