Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Περιγραφή Θέσης:
• Υπολογισμός Μισθοδοσίας , Άδειες, ΑΠΔ
• Εργατικά – Συμβάσεις, ΕΡΓΑΝΗ
• Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, myData – προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ
• Προετοιμασία τέλους χρήσης
• Περιοδικές αναφορές/ πληροφόρηση προς διοίκηση
• Συνεργασία με εξωτερικό λογιστή
• Λογιστικό πρόγραμμα Atlas, Ergon Iris

Απαραίτητα Επαγγελματικά Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ λογιστικής / οικονομικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών
• Γνώσεις Λογιστικής/ Φορολογίας και προγραμμάτων Λογιστικής
• Γνώση Εργατικών και προγραμμάτων Μισθοδοσίας
• Εξοικείωση στην προετοιμασία οικονομικών αναφορών
• Άριστη γνώση Excel. Γνώση χρήσης ΜS Office
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Κάτοχος άδειας λογιστή Β’ τάξης του ΟΕΕ

Πρόσθετα Προσόντα:
• Επαγγελματική συμπεριφορά
• Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικούς ρυθμούς και συνθήκες πίεσης χρόνου
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης
• Ομαδικό πνεύμα και άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
• Διάθεση για συνεχή μάθηση
• Ικανότητα να ανάληψης πρωτοβουλιών στα πλαίσια των εταιρικών κανόνων

Παροχές εταιρείας:
• Ικανοποιητικές αποδοχές
• Μόνιμη και πολυετής συνεργασία
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Διαρκής εκπαίδευση

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΟΥ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή