Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : «Σύμβουλος ΕΣΠΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ»

«Σύμβουλος ΕΣΠΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ»

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: BMS
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες
• Σύνταξη-Υποβολή προτάσεων-Υλοποίηση-Ολοκλήρωση έργων
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ - Microsoft Office (Word, Excel)
• Καλή γνώση αγγλικών
• Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
• Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητες – Δεξιότητες
• Μεθοδικότητα
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Αξιοπιστία
• Οργάνωση & διαχείριση χρόνου
Η Εταιρεία μας σας παρέχει:
• Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
• Προοπτικές εξέλιξης
• Άμεση Πρόσληψη με πλήρη απασχόληση
• Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής εξέλιξης
• Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΤΖΑΚΗ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή