Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Βοηθός λογιστή

Βοηθός λογιστή

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Η εταιρεία μας κατέχει σημαντική θέση στον κλάδο παραγωγής υποδημάτων
Πόλη: ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καθήκοντα :
1. Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών που απευθύνονται στο λογιστήριο
2. Διενέργεια συμφωνιών Πελατών - Προμηθευτών, Ταμείου, Τραπεζών, επιταγών.
3. Αποστολή και συμφωνία MY DATA με βιβλία.
4. Βοηθητικές εργασίες σε σχέση με τη Μισθοδοσία

Προδιαγραφές θέσης :
1. 5ετής εμπειρία ως Βοηθός λογιστή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο.
2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Μs office,word,excel))
3. Γνώσεις προγραμμάτων ERP, επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Atlantis,
X-line και Business μισθοδοσίας.
4. Πολύ καλή γνώση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας
5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
6. Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
7. Ικανότητα, γρήγορης αντίληψης και απόδοσης
8. Μεθοδικότητα και συντονισμός για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή