Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ΤΑΧ ACCOUNTING ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αρμοδιότητες
• Ενημέρωση (καταχωρήσεις) Λογιστικού συστήματος Γ΄ κατηγορία Βιβλίων
• Συμφωνίες λογαριασμών • Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων
Απαραίτητα Προσόντα
• Απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία άνω των 3 ετών, σε αντίστοιχη θέση, σε ελεγκτική Εταιρεία ή λογιστικό γραφείο
• Εμπειρία σε λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, Φορολογικά θέματα
• Άδεια Άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού Α' ή Β' Τάξης
• Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, κ.ο.κ.), •
• Θα εκτιμηθεί καλή γνώση προγραμμάτων της Epsilon (extra και Tax System)
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Οργανωτικές & Επικοινωνιακές Ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα


Ευχάριστο κλίμα εργασίας!

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΙΝΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή