Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Υπεύθυνος/η αρμόδιο άτομο με εμπειρία για Διαγωνισμούς Δημοσίου

Υπεύθυνος/η αρμόδιο άτομο με εμπειρία για Διαγωνισμούς Δημοσίου

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: MAGIC FRESH FACILITY LTD.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπεύθυνος/η Διαγωνισμών Δημοσίου

Περιγραφή Θέσης

• Παρακολούθηση διακηρύξεων και τήρηση αρχείου συμμετοχής σε διαγωνισμούς
• Προετοιμασία και διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών
• Προετοιμασία, συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση
• Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
• Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων
• Αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
• Παρακολούθηση της εκτέλεσης ενεργειών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 17:00.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα Διαγωνισμών
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Εστίαση – Αντίληψη στην λεπτομέρεια
• Οργανωτική ικανότητα & άριστη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές:

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
• Εκπαίδευση
• Προοπτικές ανέλιξης

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή