Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών

Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού Προγραμμάτων της Οργάνωσης στην Αθήνα.

O/Η συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για:

τη διαχείριση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποθέσεων του Σωματείου

την οργάνωση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και τη σύνταξη των σχετικών οικονομικών αναφορών των προγραμμάτων αυτών

τη συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού προτάσεων προγραμμάτων

τη συγκέντρωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και το συντονισμό διαφόρων τμημάτων με σκοπό τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού της Οργάνωσης

την οργάνωση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και την έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αποκλείσεις ή την ανάγκη διορθωτικών ενεργειών

την οργάνωση και τήρηση των υποχρεώσεων οικονομικής μορφής και την πραγματοποίηση των καθημερινών χρηματοοικονομικών συναλλαγών

τη συμμόρφωση με τις φορολογικές αρχές καθώς και για τα εργασιακά θέματα της Οργάνωσης.

Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής.
Άριστη γνώση Αγγλικών
Καλή γνώση των βασικών λειτουργιών λογιστικής παρακολούθησης
Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office (ειδικά EXCEL)
Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE)
Συναφή προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής επιστήμης, διοίκησης – οργάνωσης επιχειρήσεων ή λογιστικής
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Αιτήσεις (εισαγωγικό σημείωμα και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, υπ’ όψη κου. Γιώργου Σγούρου, και οπωσδήποτε ηλεκτρονικά (σε μορφή .doc ή .pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση job[@]ornithologiki.gr.

Αποδοχή βιογραφικών έως 21/08/2022

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Γιώργος Σγούρος
Ιστοσελίδα επικοινωνίας www.ornithologiki.gr
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή