Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: KSM HR
Πόλη: Παλλήνη Αττικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καταξιωμένη λογιστική εταιρία που παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες αναζητά : Βοηθό Λογιστή

Ο ρόλος περιλαμβάνει την πλήρη φορολογική, λογιστική και εργατική παρακολούθηση εταιρειών με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας

Αρμοδιότητες:
• Καταχώρηση κι έλεγχος παραστατικών
• Παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών - προμηθευτών
• Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
• Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων
• Υπολογισμός μισθοδοσίας

Απαιτήσεις θέσης:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
• 2 ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
• Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office, Internet
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, εχεμύθεια
• Γνώση των προγραμμάτων της Epsilon Net και προαιρετικά του Pylon ERP και / ή του Entersoft.
• Δίπλωμα Οδήγησης

Παρέχονται:
• Πενθήμερη πλήρης απασχόληση
• Άριστες συνθήκες σε ένα σύγχρονο και δομημένο περιβάλλον εργασίας
• Μισθός αναλόγως προσόντων
• Περιοχή απασχόλησης: Παλλήνη Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας KSM HR
Ιστοσελίδα επικοινωνίας https://ksmhr.gr/voithos-logisti-pac151021/
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή