Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Υπεύθυνος/η μισθοδοσίας

Υπεύθυνος/η μισθοδοσίας

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία:
Πόλη: Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει υπεύθυνο μισθοδοσίας

Βασικές Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών μισθοδοσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές, πίνακες προσωπικού, μετακινήσεις, συμβάσεις, ασθένειες, άδειες, προγράμματα εργασίας, τροποποιήσεις ωραρίου και αποδοχών απουσίες υπερωρίες κλπ) σε συνεργασία με τους υπευθύνους των έργων
• Συλλογή και διαχείριση απαραιτήτων στοιχείων και εγγράφων προσωπικού
• Επικοινωνία και υποστήριξη εργοταξίων σε θέματα προσωπικού
• Καθημερινή επαφή με το προσωπικό για ενημέρωση και παροχή διευκρινήσεων σε θέματα μισθοδοσίας και εργασιακής νομοθεσίας και διαχείριση σχετικών ερωτημάτων
• Επικοινωνία με Δημόσιες Αρχές (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ)
• Διεκπεραίωση χορήγησης βεβαιώσεων έργων κλπ από ΕΦΚΑ
• Συμμετοχή σε τυποποιημένες εργασίες υποστήριξης των συμβάσεων έργων
• Δήλωση Τ.Α., δηλώσεις εργατικών ατυχημάτων προς ΣΕΠΕ, παρακολούθηση για τα στοιχεία που τα αφορούν, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς & Γιατρούς Ασφαλείας.
• Επικοινωνία με ΕΞΥΠΠ για καθορισμό προγραμμάτων κλπ
• Συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα
• Παρακολούθηση των εξελίξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και εφαρμογή αυτών, ενημέρωση και υποβολή προτάσεων


Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
• Απαραίτητη γνώση διαχείρισης μισθοδοσίας και ημερομισθίων
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε κατασκευαστική εταιρεία
• Καλή γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
• Επιθυμητή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Premium HRM της Data communication.
• Καλή γνώση χειρισμού και διαδικασιών συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
• Καλή γνώση χειρισμού και διαδικασιών συστήματος ΣΕΠΕΝΕΤ
• Πολύ καλή γνώση MS Office

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή