Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Βοηθός Λογιστή για το τμήμα μισθοδοσίας

Βοηθός Λογιστή για το τμήμα μισθοδοσίας

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Js Accounting ΙΚΕ
Πόλη: Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ζητείται υπάλληλος για την στελέχωση θέσης στο τμήμα μισθοδοσίας. Κύριες αρμοδιότητες: Επεξεργασία μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση, έλεγχος και επεξεργασία παρουσιολογίων και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μισθοδοσίας. Διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές, μετακινήσεις, συμβάσεις, άδειες, ασθένειες κ.λπ.). Εφαρμογή των κανονισμών της εργατικής νομοθεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρακολούθηση των εξελίξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημέρωση και εφαρμογή αυτών. Προετοιμασία περιοδικών ΑΠΔ και ΦΜΥ.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια σε ανάλογη θέση. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης. Γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πολύ καλή γνώση και χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας Union και Μισθοδοσία Epsilon θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο email [email protected]

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Ξένος Γιώργος
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή