Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: SACHEE A.E.
Πόλη: ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων στην Νέα Ερυθραία ζητάει λογιστή για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχιούχος ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού
• Προϋπηρεσία 5-10 ετών σε λογιστική εταιρεία ή οργανωμένο λογιστήριο
• Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.
• Υπολογισμός και έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, ΑΠΔ,
• Υπολογισμός και υποβολή παρακρατούμενων φόρων, Ε3 και Ν Νομικών Προσώπων
• Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων, απογραφών και μητρώου παγίων και κατά περίπτωση σύνταξη ισολογισμών
• Καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π.
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών/νομικών προσώπων.
• Επιθυμητή γνώση μισθοδοσίας, εργατικά, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
• Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office, Internet
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών
• Γενική υποστήριξη του λογιστικού τμήματος.

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας LAZAROS SACHINIAN
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή