Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Kouros
Πόλη: Μαλακάσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Επικοινωνία: [email protected] - Χαρακτηρισμός και έλεγχος παραστατικών και ορθή τήρηση των λογιστικών εγγραφών - Συμφωνία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση όλων των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική, ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία - Προετοιμασία και ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA), έλεγχος και συμφωνία του συνόλου των λογιστικών εγγραφών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ - Έλεγχος και συμφωνία ισοζυγίων και εμπορικών υποσυστημάτων και μητρώου παγίων - Παρακολούθηση, προγραμματισμός και διαχείριση εμπορικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας - Παρακολούθηση τραπεζών - Παρακολούθηση λογιστικών αποθηκών - Έλεγχος παραστατικών, καταχώρηση και υποβολή δηλώσεων σχετικά με εισαγωγές και εξαγωγες εμπορευματων, ενδοομιλικές συναλλαγες, φακελος τεκμηριωσης - Επικοινωνία με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ελεγκτές και ορκωτούς λογιστές - Επικοινωνία με θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό και παρακολούθηση των εμπορικών υποχρεώσεων και απαιτήσεών τους σε συνεργασία με τους τοπικούς λογιστές - Διαχείριση και παρακολούθηση μισθοδοσίας προσωπικού - Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας του Λογιστηρίου - Σύνταξη, παρακολούθηση και έλεγχος καταστάσεων ταμειακών ροών (cash flow) και προϋπολογισμού (budgeting) - Σύνταξη και υποβολή του ισολογισμού της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και όλων των αναφορών προς τις εποπτικές αρχές - Προετοιμασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων - Παρακολουθεί την φορολογική και εργατική νομοθεσία και διασφαλίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας - Συντάσσει μηνιαίες αναφορές προς τη Διοίκηση Προφίλ Υποψηφίου - Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύνθυσης - Αδεια Λογιστή Α’ τάξης - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε λογιστήριο και τουλάχιστον 3 ετών σε θέση ευθύνης με αντίστοιχα καθήκοντα - Πολύ καλή γνώση ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ - Αριστη γνώση συστημάτων ERP και MS Excel - Πολύ καλή γνώση αγγλικών - Συνέπεια, εργατικότητα και σημασία στη λεπτομέρεια - Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες - Ικανότητα εργασίας σε ομάδα - Νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης - Αναλυτική και δημιουργική σκέψη και μεθοδικότητα - Εχεμύθεια, ακεραιότητα και σημασία υπευθυνότητα - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους - Άδεια οδήγησης ΙΧ - Η θέση ενδέχεται να απαιτεί εργασία εκτός ωραρίου Συνεκτιμώμενα - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών - Εμπειρία σε λογιστήριο βιομηχανίας - Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης ERP Για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, μετά την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί ημερομηνία συνέντευξης

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Kouros HR
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή