Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Λογιστής

Λογιστής

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η εταιρία μας «Δεληδάκης & Συνεργάτες ΙΚΕ» δραστηριοποιείται στον χώρο των οικονομικών και φορολογικών συμβουλών από το 1997. Ο απώτερος στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών συμβουλών και της φορολογίας. Κύριες αρμοδιότητες: Καταχώριση τιμολογίων Καταχώριση και συμφωνία ταμειακών και τραπεζικών εγγραφών Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φ5, Φ4, παρακρατούμενων φόρων Έκδοση μισθοδοσίας Προετοιμασία και υποβολή εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Προετοιμασία ισολογισμών και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων Προετοιμασία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη προϋπηρεσία 6 ετών σε λογιστικό γραφείο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (οικονομικής /λογιστικής κατεύθυνσης) Άδεια Α' ή Β' τάξης Άριστη γνώση καταχώρισης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων Γνώσεις νομοθεσίας ΦΠΑ, εισοδήματος, ΕΛΠ Γνώσεις μισθοδοσίας Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) Πολύ καλή γνώση Microsoft Office Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας Εξοικείωση με λογιστικές εφαρμογές / γνώση των προγραμμάτων των Epsilon Νet και Data Communication θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Η εταιρία προσφέρει: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας Έξοδα κίνησης Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Βαθυλάκης Μάρκος
Ιστοσελίδα επικοινωνίας www.delidakis.com
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή